شناخت سیستم فرمان هیدرولیکی (Hydraulic Steering System )

سیستم فرمان خودروهای قدیمی کاملا به صورت مکانیکی بود. ولی امروزه به منظور افزایش قدرت فرمان پذیری بیشتر از سیستم های هیدرولیکی استفاده می شود. زیرا در صورت افزایش حساسیت فرمان پذیری مخصوصا در سرعت های کم فرمان نیز سفت گردیده و برای گرداندن آن نیاز به قدرت بیشتری می باشد.

در این سیستم یک پمپ هیدرولیکی روغن وجود دارد که روغن هیدرولیک فرمان را پمپاژ میکند. قدرت مورد نیاز این پمپ توسط یک تسمه از سر میل لنگ تامین می گردد.

هنگامی که خودرو در مسیر مستقیم در حال حرکت است و سیستم فرمان غیر فعال است روغن پرفشار پمپاژ شده از طریق یک مسیر برگشت به مخزت ذخیره روغن هیدرولیک ( Reservoir ) باز می گردد. ولی در هنگام گردش خودرو که سیستم فرمان در حال عمل کردن می باشد مسیر جریان روغن باز شده و روغن وارد جعبه فرمان می شود.

درون جعبه فرمان های هیدرولیکی سوپاپ های گردنده ای ( Rotary Valve ) وجود که با به گردش در آمدن غربیلک فرمان باز شده و امکان عبور روغن را فراهم میکند. در صورتیکه در مواقع دیگر این روش پر فشار به سوی مخزن هیدرولیک باز می گردد.

در بسیاری از مدل های فرمان هیدرولیکی روغن پر فشار پس از عبور از سوپاپ های گردنده ( Rotary Valve ) وارد یک سیلندر هیدرولیکی گردیده و با به حرکت دراوردن پیستون این سیلندر باعث به حرکت در آمدن مکانیزم فرمان می شود.

ولی در برخی دیگر از مدل ها عملگر هیدرولیکی نیز در داخل جعبه فرمان قرار دارد و قدرت تولید شده در اثر فشار روغن نیز به کمک نیروی مکانیکی آمده و مکانیزم فرمان را به حرکت در می آورد.

پس از برگرداندن فرمان به حالت اولیه روغن هیدرولیکی از سوپاپ های خروجی خارج گردیده و دوباره به مخزن ذخیره روغن هیدرولیک باز می گردد. معمولا در مسیر انتقال روغن از پمپ هیدرولیک به جعبه فرمان و سپس به سیلندر عمل کننده و حتی در مسیر برگشت روغن از شیلنگ های لاستیکی استفاده میشود. زیرا به کارگیری شیلنگ های لاستیکی مانع انتقال لرزش و ضربات ناشی از پمپ به سایر قطعات می گردد.

گاهی اوقات نیز در مسیر برگشت روغن هیدرولیک از یک مبدل حرارتی ( روغن سرد کن ) ( Oil Cooler ) به منظور خنک کاری روغن استفاده می شود. زیرا بالا رفتن دمای روغن از یک سو باعث آسیب دیدگی قطعاتی همچون کاسه نمدها و واشرها می گردد و از سوی دیگر ممکن ات باعث تغییر خواص روغن هیدرولیک گردد. حتی داغ شدن بیش از حد روغن گاهی اوقات باعث آسیب دیدگی پمپ نیز می گردد.

 

 

عوامل موثر بر روی سیستم فرمان: ( Steering system parameters )

۱- زاویه کمبر

وجود زاویه کمبر براب سیستم فرمان یک مزیت محسوب میشود.زیرا اگر میزان زاویه کمبر صفر باشد هم گرداندن فرمان خیلی سخت می شود و هم قطعات سیستم فرمان آسیب خواهد دید.

همچنین به منظور بهبود عملکرد سیستم فرمان هنگام گدش خودرو ضرورت دارد که زاویه کمبر چرخ داخل پیچ بیشتر از زاویه کمبر چرخ خارجی باشد. از سوی دیگر زاویه کمبر باعث حذف لقی قطعات نیز می گردد. ولی توجه داشته باشید که زاویه کمبر بیش از حد نیز سبب لاستیک سائی می گردد.

 

۲- زاویه کستر

افزایش زاویه کستر سختی گرداندن فرمان می شود. یعنی تاثیر این زاویه بر روی سیستم فرمان منفی می باشد. ولی وجود آن برای حفظ پایداری خودرو و برگشت فرمان به مسیر مستثیم لازم می باشد.

 

۳- تاثیر زاویه کینگ پین

وجود زاویه کینگ پین نیز همچون زاویه کمبر به راحت گشتن فرمان کمک میکند. در ضمن زاویه کینگ پین به عنوان یکی از عوامل موثر در حذف لقی اتصالات سیستم فرمان می باشد.

 

 

۴- تاثیر زاویه سرجمعی و سربازی

این زوایا برای خنثی نمودن لقی اجزاء سیستم فرمان در هنگام حرکت لازم است. ولی مقدار بیش از حد این زوایا باعث کشیده شدن لاستیک ها بر روی زمین و سائیدگی آنها میگردد.

 

 

۵- تاثیر مجموع زوایای کمبر و کینگ پین

ضرورت دارد که محل تقاطع محور کینگ پین و خطی که از مرکز تایر عبور میکند در سطح جاده قرار بگیرد. زیرا این محل تقاطع نقطه اثرگذاری نیروها می باشد و اگر بالاتر از سطح جاده قرار گیردلبه داخلی تایر و اگر پایین تر از سطح جاده قرار بگیرد لبه خارجی تایر دچار سایش میگردد.                      چون در این حالت لبه های تایر در مقابل حرکت از خود مقاومت نشان می دهند.

 

 ۶- تاثیر سیستم تعلیق جلو

با توجه به اینکه سیستم فرمان به سیستم تعلیق جلو متصل گردیده است این دو سیستم مستقیما بر روی یکدیگر تاثیرگذار هستند و ضرورت دارد که تاثیر متقابل این دو سیستم بر روی یکدیگر بررسی شود.

به طور مثال در بعضی از طراخی های سیستم فرمان انتهای اهرم درگ به فنر تخت متصل بوده و همراه سیستم تعلیق نوسان می نماید. لازم است که این مرکز نوسان در محل اتصال میله درگ به بازوی پیتمن باشد تا میزان تاثیرگذاری سیستم تعلیق بر روی تغییر زاویه چرخ ها ناچیز باشد.

از سوی دیگر گاهی اوقات تنظیم نبودن ارتفاع سیستم تعلیق بر زوایای چرخ ها و سیستم فرمان تاثیر گذشته و باعث انحراف چرخ ها و عملکرد نامناسب سیستم فرمان می شود.

 

۷- تاثیر راحتی راننده 

انتخاب محل قرارگیری غربیلک فرمان و میل فرمان و فاصله ای که نیاز است نسبت به راننده داشته باشدو همچنین زاویه آن باید متناسب با شرایط فیزیکی راننده باشد تا راننده احساس راحتی کند.

همچنین لازم است موقعیت قرارگیری غربیلک فرمان به گونه ای باشدکه هم جلوی دید راننده را نگیرد و هم راننده بر فرمان مسلط باشد.

 

۸- تاثیر تایر

نوع تایر نیز بر سیستم فرمان تاثیر دارد. یعنی شکل آج ها زاویه الیاف درون آن و همچنین فشار باد درون لاستیک مستقیما بر روی سیستم فرمان تاثیرگذار است. توجه داشته باشید که هر چقدر نیروهای جانبی ایجاد شه در اثر شکل الیاف و آج های تایر بیشتر باشد فرمان پذیری خودرو بهتر خواهد بود.

 

 با آموزشگاه فنی نخبگان و آموزشهای تخصصی کارشناسی تشخیص رنگ خودرو و ریکاوری رنگ خودرو همراه باشید. ۰۹۱۳۶۷۷۶۰۰۷

انواع جعبه فرمان ( Steering Rod )

از نظر مکانیزم عملکردی جعبه فرمان ها دارای انواع مختلفی هستند:

 

۱- جعبه فرمان حلزونی تاج خروسی: ( Worm and Sector Steering Box )

در این مدل جعبه فرمان در انتهای ستونی فرمان یک چرخ دنده حلزونی وجود دارد. این حلزونی با انتهای یک شفتکه به شکل تاج خروس می باشد درگیر بوده و چرخش حلزون باعث باعث به گردش در آمدن آن می شود.

یعنی در حقیقت باعث حرکت دورانی اهرم خروجی می گردد. تاج خروس چرخ دنده ای می باشد که فقط قسمتی از محیط آن دندانه دار بوده و بر روی محور خروجی جعبه فرمان نصب گردیده است.

۲- جعبه فرمان ساچمه ای: ( Recirculating – Ball Steering Box )

این مدل همان جعبه فرمان حلزونی تاج خروسی می باشد که به منظور کاهش اصطکاک درون شیارهای حلزونی ساچمه هایی در حال گردش می باشند.

با گردش حلزونی این ساچمه ها نیز درون شیارها حرکت کرده و به انتهای مارپیچ هدایت می شوند و سپس در آنجا توسط یک لوله راهنما مجددا به ابتدای مارپیچ باز می گردند.

 

 

۳- جعبه فرمان انگشتی (Finger Steering Box )

در این مدل جعبه فرمان در انتهای ستونی فرمان یک استوانه شیاردار وجود دارد که یک انگشتی درون شیارهای آن قرار میگیرد و با به گردش درآمدن استوانه به حرکت درآمده و باعث گردش شفت متصل به آن می شود. شفت متصل به این انگشتی نیز به عنوان محور خروجی جعبه فرمان می باشد.

 

 

۴- جعبه فرمان شانه ای (اره ای): ( Rack and Pinion Steering Rod )

در این مدل جعبه فرمان در انتهای ستونی فرمان یک چرخ دنده پینیون وجود دارد که با یک چرخ دنده ی شانه ای درگیر می باشد. بنابراین حرکت دورانی غربیلک فرمان از طریق چرخ دنده پینیون تبدیل به حرکت خطی چرخ دنده شانه ای می شود.

طرفین چرخ دنده شانه ای نیز از طریق اهرم های تای راد به سگدست چرخ ها متصل می گردد. این مدل جعبه فرمان در خودروهای سواری محور جلو محرک امروزی همچون پراید بسیار متداول می باشد.

 

۵- جعبه فرمان حلزونی غلتکی: (Worm and Roller Steering Box )

در انتهای ستونی فرمان یک چرخ دنده حلزونی وجود دارد که با یک غلتک درگیر می باشد. با به گردش درآمدن حلزونی غلتک نیز به گردش در می آید. گردش غلتک نیز باعث به گردش درآمدن شفت خروجی جعبه فرمان می شود.

 

 

در ادامه مطالب با آموزشگاه فنی نخبگان همراه باشید۰۹۱۳۶۷۷۶۰۰۷

کارشناسی سیستم فرمان و هدایت خودرو

 

برای اینکه بتوانیم خودرو را در مسیر دلخواه هدایت کنیم لازم است که چرخ ها جهت پذیر باشند.

تغییر جهت چرخ ها توسط مکانیزمی به نام سیستم فرمان اعمال میگردد. این مکانیزم ممکن است مکانیکی هیدرولیکی و یا حتی بصورت الکترونیکی باشد.

 

در اکثر خودروها فقط چرخ های جلو فرمان پذیر می باشند. ولی در بعضی از موارد خاص مثل خودرو های نظامی اتوبوس هایی با طول بلند و یا بعضی از خودروهای سواری امروزی ممکن است چهار چرخ و یا بیشتر فرمان پذیر باشند.

 

سیستم فرمان مکانیکی: ( Manual Steering System )

 

 

این نوع سیستم فرمان دارای یک مکانیزم اهرم بندی می باشد که تغییر جهتی را که راننده توسط غربیلک فرمان اعمال می نماید به چرخ ها منتقل نموده و باعث تغییر جهت انها  گردش خودرو می شود.

اجزای این مکانیزم عبارتند از:

 

 ۱- غربیلک فرمان ( فلکه فرمان ): (Steering Wheel )

 

قطعه ای مدور از جنس پلاستیک فشرده با اسکلت فلزی بوده که وظیفه انتقال نیروی دست راننده به اهرم بندی فرمان را برعهده دارد. در برخی از موارد به منظور راحتی راننده و یا به منظور جلوگیری از اعمال ضربات در هنگام تصادف طراحی غربیلک فرمان به گونه ای ست که قابلیت تغییر زاویه نسبت به راننده را دارا می باشد.

 

۲- میل فرمان ( ستونی فرمان ): ( Steering Column ) (Steering shaft)

 

میله ای می باشد که توسط یک هزار خاری و یا توسط پیچ به غربیلک فرمان متصل گردیده و گردش غربیلک فرمان را به جعبه منتقل می نماید. ستونی فرمان گاهی اوقات به صورت یک تکه و گاهی دیگر به صورت دو تکه و یا چند تکه می باشد. 

به ستونی فرمان های دو تکه و یا چند تکه فرمان تلسکوپی گفته می شود. زیرا این مدل ستون فرمان قابلیت تغییر زاویه و تغییر ارتفاع را دارا می باشد.

 

فرمان تلسکوپی

 

 

در این نوع فرمان در وسط ستونی فرمان از اتصال چهار شاخ استفاده شده است.( مشابه میل گاردان ) وجود چهار شاخ فرمان امکان تغییر زاویه و تغییر ارتفاع فرمان را متناسب با شرایط و قد راننده فراهم می نماید.

همچنین در هنگام اعمال ضربه غربیلک فرمان می تواند به سمت داخل حرکت نماید و یا انکه به بالا خم شود.

گاهی اوقات ستونی فرمان تلسکوپی از صفحات مشبکی استفاده شده است که در هنگام وارد آمدن ضربه ناشی از تصادف به هم فشرده می شود و بدین گونه ضربه را در خود جذب نموده و مانع انتقال آن به راننده می شود.

در مواردی هم به منظور جذب ضربه به جای استفاده از صفحات مشبک از صفحات فنری استفاده می شود که به آنها فرمان های انعطاف پذیر می گویند.

البته در خودروهای جدید برای جلوگیری از ضربه از کیسه های هوا ( Air bag ) نیز استفاده می شود. بطوریکه در لحظه ی وقوع تصادف و ایجاد ضربات شدید کیسه ای از داخل غربیلک فرمان خارج گردیده و توسط گاز سوخت جامد پر می شود. این کیسه مانع برخورد راننده با غربیلک فرمان و شیشه جلو می گردد.

 

۳- جعبه فرمان: ( Steering Box ) 

 

گشتاوری که توسط دست راننده به غربیلک فرمان اعمال می شود توسط ستونی فرمان به جعبه فرمان منتقل می گردد تا در جعبه فرمان به قدرت آن افزوده شود.

بدین گونه گشتاور کم دست راننده به گشتاور نسبتا بزرگی تبدیل می شود که می تواند مکانیزم اهرم بندی سیستم فرمان را به حرکت درآورد.

این نسبت معمولا در حدود ۱۲:۱ الی ۲۰:۱ می باشد که در جعبه فرمان های معمولی این نسبت بزرگتر و در جعبه فرمان های هیدرولیکی و الکترونیکی این نسبت کوچکتر است. به طور مثال اگر نسبت تبدیل جعبه فرمان ۱۵:۱ باشد به ازای هر دور گردش غربیلک فرمان ( ۳۶۰ درجه ) چرخ ها ۲۴ درجه به گردش در می آیند (۳۶۰ ÷ ۱۵ =۲۴)

حتی گاهی اوقات این نسبت متغییر است. یعنی در زوایای گردش کوچک نسبت فرمان بیشتر می باشد تا حساسیت فرمان کاهش یابد. ولی در زوایای گردش بزرگتر فرمان این نسبت کاهش میابد تا قابلیت پیچیدن و قدرت پارک کردن افزایش یابد.

در جعبه فرمان های با نسبت متغیر اندازه دندانه های میانی چرخ دنده خروجی ( مثلا تاج خروس ) بایستی بزرگتر از دندانه های کناری باشد.

۴- بازوی پیتمن: ( Pitman Arm ) (Drop Arm )

 

در انتهای شفت خروجی جعبه فرمان یک هزار خاری وجود دارد. بازوی پیتمن اهرمی است که بر روی این هزار خاری نصب می گردد. با دوران شفت خروجی جعبه فرمان بازوی پیتمن می تواند حرکت زاویه ای انجام دهد. انتهای بازوی پیتمن نیز توسط یک سیبک به میله درگ متصل میگردد.

سیبک یک مفصل کاسه ساچمه ای ( Ball joint ) می باشد که یک طرف آن به صورت مفصل ساچمه ای و سمت دیگر آن به صورت یک پیچ رزوه دار می باشد.

 

۵- میله درگ: ( Drag Link )

 

میله درگ نیز به عنوان اهرمی می باشد که ارتباط بین بازوی پیتمن و شغالدست را برقرار می نماید.یعنی در حقیقت حرکت زاویه ای بازوی پیتمن باعث حرکت خطی میله درگ شده و بدین طریق نیرو را به شغالدست منتقل می نماید. 

توجه داشته باشید که اتصال هر دو سر میله درگ توسط سیبک می باشد. در ضمن مقدار نیرویی که بازوی پیتمن می تواند به میله درگ وارد نماید بستگی به زاویه بین آنها دارد.

 

۶- شغالدست ( بازوی فرمان ): ( Steering Arm )

 

میله درگ نیز نیروی وارده را به اهرم دیگری به نام شغالدست وارد می کند. علت این نام گذاری مربوط به شکل ظاهری این اهرم می باشد که به شکل خمیده است.

شغالدست وظیفه انتقال نیرو به سگدست را بر عهده دارد. معمولا شغالدست به یک گوشه سگدست متصل گشته و با حرکت خود باعث به گردش درآمدن سگدست حول کینگ پین می شود. در نتیجه کل مجموعه چرخ نسبت به محور گردش خواهد نمود.

 

۷- سگدست: ( Kunckle )

 

سگدست نیز قطعه ای U شکل می باشد که توسط کینگ پین ( یک پین بزرگ ) نسبت به محور لولا شده و قابلیت گردش نسبت به آن را دارد. در ضمن لازم است بدانید که اگر محور از نوع مرده و غیر محرک باشد به آن بیم ( Axle Beam )  نیز گفته می شود.

مجموعه توپی چرخ نیز بر روی سگدست سوار می گردد. سگدست از یک گوشه به شغالدست متصل گردیده است. بنابراین اگر مکانیزم فرمان شغالدست را به حرکت درآورد شغالدست نیز سگدست را به چرخش در می آورد. بدین طریق چرخ ها نیز تغییر جهت می دهند.

 

۸- میل فرمان وسط: ( Track Rod )

 

در اکثر اوقات کل مکانیزمی که از غربیلک فرمان تا سگدست تشریح گردید فقط به چرخ جلوی سمت راننده متصل می باشد. برای اینکه این تغییر جهت به چرخ جلوی سمت شاگرد نیز منتقل گردد از میله بلندی به نام میل فرمان وسط استفاده می شود.

این اهرم توسط دو بازوی فر مان ( Steering Arm )  ارتباط بین سگدست ها را برقرار می کند. یا به عبارتی دیگر این میله در جهت عرض خودرو به موازات محور قرار گرفته است.

 

 ۹- اهرم تای راد ( Tie Rod )

 

در برخی از خودروهای سواری و اکثر خودروهای سنگین مکانیزم اهرم بندی به گونه ای ست که جعبه فرمان از طریق بازوی پیتمن میله درک و بازوی فرمان به یک چرخ متصل می گردد و برای انتقال گردش فرمان به چرخ دیگر از میل فرمان وسط ( Track Rod ) استفاده می شود.

ولی در بسیاری از خودروهای سواری میله درگ  از طریق یک اهرم دیگر به نام تای راد ( Tie Rod ) به بازوی فرمان متصل می گردد. در این حالت میل فرمان وسط ( Track Rod ) نیز در بین دو اهرم تای راد قرار میگیرد.

 

در ادامه مطالب با آموزشگاه فنی نخبگان همراه باشید.۰۹۱۳۶۷۷۶۰۰۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش کارشناسی چگونگی تشخیص رنگ شدگی بدنه خودرو و تعویض قطعات خودرو

در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی و اوضاع بازار خودرو تقاضا برای خرید خودروی دست دوم به نست بیشتر از خودروی صفر کیلومتر است. با این وجود نگرانی ها برای خرید خودروی دست دوم در بازار این خودرو برای خریداران کم نیست. در واقع خودروی دست دوم به خودرویی گفته میشود که مدتی است مورد استفاده فرد یا افرادی قرار گرفته و در این مدت مطمئنا آسیب های جزئی و کلی به خودرو وارد شده.                                                                                                   

یکی از نگرانی های افراد در خرید خودروی دست دوم دقیقا همین مورد است. این که افراد چطور از سلامت خودروی دست دوم عرضه شده در بازار اطمینان حاصل کنند. مواردی که در خرید خودروی دست دوم باید به آن دقت شود در مرحله اول سلامت بدنه خودرو و بعد سلامت فنی و موتوری که از اهمیت خیلی خاصی برخوردار است.

برای تشخیص این موارد دو حالت وجود دارد. یا شخص خریدار مهارت لازم و کافی در تشخیص مشکلات و آسیب های وارده به خودرو را داشته باشد و یا در صورت عدم داشتن مهارت در این زمینه از افراد متخصص و کارشناس این حیطه کمک بگیرد.

 

                                                                                                                                                                                                           

آموزشگاه فنی نخبگان با سابقه ای چندین ساله در امر کارشناسی و تشخیص رنگ بدنه خودرو و تمامی فعالیت های مربوطه در این حوزه با بیش از ۴۰۰ مرکز فعال و متخصص در زمینه کارشناسی و تشخیص رنگ بدنه خودرو و ریکاوری رنگ بدنه خودرو و کسب عنوان مدیر شایسته ملی سال ۹۷ آماده ارائه خدمات کارشناسی وتشخیص رنگ بدنه خودرو و ارائه آموزشهای کارشناسی و تشخیص رنگ بدنه خودرو و ریکاوری بدنه خودرو و سایر آموزشهای مربوطه به علاقمندان در سراسر کشور است. ۰۹۱۳۶۷۷۶۰۰۷

با ما همراه باشید در ادامه مطالب.

کارشناسی و تشخیص رنگ شدگی بدنه خودرو

هنگام خرید خودرو یکی از مسائلی که خریداران خیلی به آن توجه میکنند و ظاهرا برایشان خیلی مهم است این است که بدنه خودرو رنگ شدگی نداشته باشد.

متاسفانه تصور غلطی که معمولا برای افراد بوجود آمده این است که خودروی دارای رنگ حتما دارای آسیب و ایراد است که بر اثر حادثه ای مثل تصادف بوجود آمده است. اما این نکته را فراموش نکنیم که هر رنگ شدگی دلیل بر وجود آسیب و ایراد در خودرو نیست هر چند درصد بالای این اتفاق معمولا نشان دهنده ی نوعی عیب و ایراد در خودروی مذکور است.ولی حقیقت این است که گاها این رنگ شدگی صرفا بر اساس سلیقه فروشنده ی خودرو بوده.

ولی به هر حال این مورد باید پیگیری و کارشناسی شود تا خریدار هم با خیال آسوده بتواند تصمیم گیری نهایی را انجام دهد.

به جز موردی که گفته شد (رنگ آمیزی بر اساس وسواس و سلیقه شخصی) بدنه و رنگ بدنه خودرو باید توسط افراد متخصص کاملا کارشناسی شود و علت اصلی رنگ شدگی مشخص شود.

تشخیص رنگ شدگی خودرو مشخص کننده ی نوع و میزان خسارت وارد شده به خودرو است که میتواند هزینه های احتمالی که در آینده برای خریدار بوجود می آید را از بین ببرد. در این مورد دقت لازم را داشته باشید بعضی از رنگ شدگی ها در بعضی از بخش های خودرو یک هشدار جدی به خریدار است مثل رنگ شدگی روی ستونها یا سقف خودرو که ممکن است بر اثر تصادف شدید یا چپ شدن خودرو باشد که در این صورت بخش های اصلی و حیاتی خودرو را مثل شاسی خودرو تحت تاثیر قرار میدهد و قطعا این خودرو امنیت و استحکام اولیه خود را از دست داده است.

بررسی پیچ های کاپوت

هنگام تولید خودرو قبل از نصب سایر قسمتها بدنه خودرو را به داخل اتاق رنگ یا اسپری برده و بدنه را بطور کامل رنگ میکنند. اگر خودرو نیاز به رنگ داشته باشد رنگ کار مجبور میشود گلگیر ها و کاپوت را باز کند بنابراین میتوان آثار بجا مانده از باز کردن پیچ و مهره را روی قسمتهایی که به وسیله پیچ و مهره به شاسی خودرو متصل میشوند مشاهده کرد.

با استفاده از نوک انگشت بدنه خودر

به نظر خیلی راه کار جالب و حرفه ای نیست. اما گاهی اوقات با استفاده از لمس کردن بعضی از قسمت های بدنه خودرو تقریبا میتوان متوجه رنگ شدگی بدنه خودرو شد. میتوان به گوشه کاپوت خودرو لبه درها ستون های کابین خودرو و همچنین لبه جلوی شیشه جلویی خودرو اشاره کرد.                                                     صافکار یا رنگ کار هر قدر هم که در کار خود مهارت داشته باشند باز هم قادر نیستند بخش های ذکر شده را مانند روز اول تولید در کارخانه ترمیم و تعمیر کنند. در این حالت کافی ست نوک انگشت را به آرامی در نواحی ذکر شده کشید که معمولا حالت زبری یا پستی و بلندی را میتوان احساس کرد. در صورت وجود چنین حالتی خودرو حتما رنگ شدگی دارد و باید مورد بررسی و کارشناسی ویژه قرار بگیرد.

کارشناسی و تشخیص رنگ شدگی خودرو بهتر است در محیطی باز و دارای نور کافی انجام شود از این نکته غافل نباشید که نور مستقیم خورشید به صورت عمود نه تنها کمکی به شما نمیکند بلکه میتواند تمامی فرورفتگی ها و برآمدگی های بدنه را از دید شما بپوشاند.

برای کارشناسی و تشخیص رنگ بدنه خودرو بهتر است از دستگاه های دیجیتال تشخیص رنگ استفاده کرد که البته استفاده از این دستگاه مهارت و آموزش خاص خود را میطلبد. کارشناسان و متخصصان تشخیص رنگ شدگی بدنه خودرو و ریکاوری رنگ بدنه خودرو با استفاده از این دستگاه براحتی میتوانند به شما در امر خرید یک خودروی مناسب و با کیفیت کمک کنند.

صرفا جهت اطلاعات عمومی: راهکاری ساده و جالب برای تشخیص رنگ شدگی خودرو با استفاده از دوربین عکاسی 
برای اینکار از مکانی کاملا تاریک استفاده کنید. فاصله دوربین با خودرو حدودا دو متر و با زاویه ی ۹۰ درجه باشد. فلش دوربین را روشن کنید.                                         بافت مولکولی در رنگ فابریک به دلیل وجود حلال و تینر تراکم بیشتری دارند. هنگامی که حلال و تینر از سطح رنگ پایه تبخیر می شوند رنگ مات میشود و در انعکاس نور بصورت تیره و مات قابل مشاهده است.                                                                                                                                                                          بنابراین وقتی عکس برداری انجام میشود قسمت های دوباره رنگ شده نسبت به سایر قسمت هایی که دارای رنگ فابریک هستند در تصویر بصورت مات و سیاه دیده میشوند.

کارشناسی و تشخیص قطعات تعویضی خودرو 

گلگیر و کاپوت خودرو را مورد بررسی قرار دهید. هرگونه رنگ شدگی روی این نواحی باید از توجه خاص برخوردار باشد چرا که ممکن است بر اثر تصادف سنگین خسارت بوجود آمده باشد.

یکی از دلائل تعویض کاپوت خودرو بروز حوادث سنگین مثل تصادف های سنگین است با توجه به اینکه کاپوت عوض شده و ظاهرا مشکلی نیست این نکته فراموش نشود که امکان وارد آمدن آسیب جدی به سایر قطعات از جمله موتور خودرو هست. پس برای کارشناسی از افراد متخصص در این زمینه کمک بگیرید.                                    با بررسی وضعیت قرار گرفتن لامپ های جلوی خودرو نیز میتوان متوجه بروز آسیب در ناحیه سپر و کاپوت خودرو شد. اگر خودروی مورد نظر قدیمی است از روی جوش خوردگی گلگیر متوجه تعویض کاپوت میشوید. اما خودروهای امروزی که بواسطه پیچ و مهره به بدنه متصل میشوند را با کمک کارشناس مورد بررسی قرار دهید.

 

تشخیص رنگ شدگی خودرو

تشخیص تعویض اتاق خودرو

 با استفاده ازشماره بدنه خودرو میتوان متوجه فابریک بودن بدنه خودرو شد. تعویض بدنه خودرو موردی ست که باید خیلی جدی گرفته شود و خرید خودرو را به تعویق انداخت تا بررسی های دقیق تری انجام شود.

 

 

تشخیص و بررسی شاسی خودرو                                                                                                                                                                                        شاسی خودرو از جمله قطعاتی ست که وظیفه تامین امنیت خودرو و سرنشینان را برعهده دارد تشخیص هرگونه آسیب دیدگی در این ناحیه باید با کمک کارشناس انجام شود و در صورت اثبات آسیب میتواند افراد را از خرید خودرو منصرف کند.

 

 

با مطالب علمی و آموزشی آموزشگاه فنی نخبگان همراه باشید.۰۹۱۳۶۷۷۶۰۰۷

کارشناسی خودرو و اهمیت آن در خرید خودرو دست دوم

کارشناسی خودرو چه مفهومی را در بر میگیرد؟
هنگام کارشناسی خودرو چه مواردی باید رعایت شود؟
کارشناس خودرو چه کسی ست؟
و چه تخصص هایی باید داشته باشد؟
این ها از آن دست سوالاتی ست که شاید برای هر یک از ما در زمان خاصی بوجود آمده.
مطالب امروز منطبق بر این سوالات‚ اطلاعات جالب توجهی در رابطه با خودرو و اهمیت کارشناسی آن در زمان خرید خودرو علی الخصوص خودروی دست دوم ارائه می دهد.

با آموزشگاه فنی نخبگان در ادامه مطالب همراه باشید

کارشناسی خودرو 

بررسی کامل خودرو به منظور تعیین و تشخیص سلامت خودرو از لحاظ ظاهری (تشخیص رنگ شدگی بدنه خودرو و ریکاوری رنگ بدنه خودرو ) و از لحاظ موتوری و فنی که شامل تمامی قطعات داخلی و خارجی مربوط به خودرو حتی انطباق تمامی درزهای خودرو و …میشود را کارشناسی خودرو میگویند.

در این فرآیند میزان سلامت و آسیب دیدگی تمامی اجزاء و نواحی خودرو از کف خودرو سقف خودرو موتوری فنی برقی ترمز کلاج گاز شاسی ستون ها درب ها و… کاملا کارشناسی و مشخص می شود. که البته برای انجام کار کارشناسی تشخیص سلامت خودرو نیاز به مهارت و تخصص خاص است که کارشناس خودرو این تخصص و مهارت را با گذراندن دوره های آموزشی خاص و کاملا علمی کسب کرده است.

این فرد براحتی میتواند با استفاده از مهارت کسب کرده توسط آموزشها میزان خسارت و آسیب دیدگی و سلامت خودرو را مشخص کند که این امر کمک میکند تا قیمت گذاری مناسبی برای خودروها انجام شود و به افراد در خرید خودروی مناسب با کیفیت و قیمت مناسب کمک میکند.

 

اهمیت نیاز به کارشناس خودرو

اصولا خرید خودروی دست دوم بدون مشورت با افراد متخصص و کارشناسان متخصص خودرو کاری بسیار ریسک پذیر و حتی میتوان گفت خطرناک است چرا که میتواند ضررهای مالی و حتی جانی در بر داشته باشد.

ممکن است خودروی مورد نظر از لحاظ ظاهری بسیار مناسب و معقول به نظر بیاید اما نکته حائز اهمیت این است که آیا از لحاظ فنی و موتوری هم از سلامت لازم برخوردار است؟

یا اینکه آیا قطعات مهمی مثل شاسی خودرو که وظیفه مهم تامین امنیت خودرو و سرنشینان را بر عهده دارد از سلامت کافی برخوردار است؟

متاسفانه بسیاری از افراد هنگامی که قصد فروش خودرو را دارند کیلومتر شمار خودرو را دست کاری میکنند تا میزان مسافت طی شده مشخص نشود و اگر خریدار اطلاعات و تخصص لازم را نداشته باشد متاسفانه متوجه این داستان نمیشود و همین عامل ممکن است ضررهای مالی چشمگیری را در آینده ای نزدیک متحمل کند.

حال اگر افرادی باشند که بتوانند به ما در زمان خرید خودروی دست دوم مشاوره بدهند و در تشخیص و تعیین سلامت خودرو کمک کنند قطعا خیلی از هزینه های اضافی که ممکن است در آینده شامل حالمان شود از بین میرود و حتی میتواند از خسارتهای جانی نیز بکاهد.

و این افراد به عنوان کارشناسان تشخیص رنگ بدنه خودرو و ریکاوری رنگ بدنه خودرو و تعیین و تشخیص سلامت تمامی قطعات خودرو در تمامی مراکز تشخیص رنگ در سراسر کشور آماده ارائه بهترین خدمات به همه اقشار هستند.

 

با آموزشها و کارشناسان و متخصصان تشخیص رنگ بدنه خودرو و ریکاوری رنگ بدنه خودرو در آموزشگاه فنی نخبگان همراه شوید. این آموزشگاه با سابقه ای درخشان چندین ساله و کسب رتبه مدیر شایسته ملی سال ۹۷ و بیش از ۴۰۰ مرکز فعال و متخصص در سراسر کشور آماده ارائه تمامی آموزشهای مربوط به کارشناسی انواع خودروهای داخلی و خارجی طبق استانداردهای ملی و بین المللی و همچنین اعطای مدارک معتبر بین المللی و داخلی میباشد. ۰۹۱۳۶۷۷۶۰۰۷

 

در سالهای اخیر صنعت تعمیر و بازسازی خودرو در ایران پیشرفت چشمگیری داشته است. و افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند از مهارت و تخصص عالی برخوردار هستند.

خودرویی که بدون رنگ است و چندین آثار آسیب دیدگی روی بدنه خودرو نمایان است معمولا از ارزش بیشتری نسبت به خودروهایی که رنگ شدگی روی بدنه آنها نمایان است برخوردار است. چرا که در این خودروها میزان آسیب دیدگی کاملا قابل رویت است .

اما خودرویی که رنگ شدگی داشته باشد میزان خسارت کاملا مشخص نیست و معمولا فروشندگان سعی در پنهان کردن میزان خسارت وارده میکنند. قابل توجه اینکه خودرویی که در اثر تصادف دچار آسب شده یا تغییر جدی در ظاهر آن ایجاد شده از ایمنی و استحکام اولیه برخوردار نیست چون قطعا قطعات اصلی و مهم خودرو آسیب جدی دیده اند.                                                                      تمامی موارد ذکر شده نیاز به وجود کارشناس تشخیص رنگ بدنه و ریکاوری رنگ بدنه خودرو و تعیین سلامت خودرو را اثبات میکند.

 

 

کارشناسی تعیین  قیمت خودرو

این نوع کارشناسی بر اساس میزان رنگ شدگی و خسارت وارده به خدرو انجام میشود . به طور کل یکی از دلایل انجام کارشناسی خودرو علاوه بر تعیین و تشخیص میزان سلامت خودرو درواقع قیمت گذاری خودرو نیز است. کارشناس خودرو با بررسی و کارشناسی کامل خودرو میتواند ارزش و قیمت وافعی خودرو را مشخص کند.

بنابراین پیشنهاد می شود هنگام خرید خودروی دست دوم حتما از حضور کارشناسان خودرو استفاده کنید.

بخش های مختلف کارشناسی خودرو از لحاظ فنی

 

۱-کارشناسی بدنه

اولین و مهمترین مورد در کارشناسی خودرو بررسی و کارشناسی بدنه خودرو است چرا که میزان رنگ شدگی در قسمتهای مختلف بدنه گویای میزان خسارت وارده به خودرو است. رنگ شدگی بدنه در نواحی مختلف بدنه خودرو مشخص کننده آسیب دیدگی جزئی یا جدی در قطعات بعدی خودرو است و حتی میتواند منجر به انصراف از خرید خودرو شود.

سه بخش اصلی کارشناسی بدنه خودرو عبارت است:

۱- کارشناسی و تشخیص رنگ شدگی شاسی و ستونها

• شاسی 

مهمترین  و اصلی ترین بخش یک خودرو شاسی خودرو میباشد چون تمامی خودرو بر روی شاسی سوار میشود و این بخش وظیفه تامین امنیت خودرو و سرنشینان را به عهده دارد. با اینکه این بخش از فولاد سخت و مستحکم تولید میشود و در ساخت و تولید آن از حساسیت ویژه ای استفاده میکنند و مقاوم در مقابل ضربات است اما گاهی بر اثر تصادفات خیلی سنگین این بخش از خودرو آسیب جدی می بیند. 

با این که پروسه تعمیر و ترمیم این قسمت از خودرو بصورت ویژه انجام میشود اما شاسی خودرو در صورت تعمیر و ترمیم هم آن استحکام و قدرت اولیه خود را بدست نمی آورد و این مساله در خرید خودروی دست دوم حائز اهمیت است. پیشنهاد میشود در صورت اثبات تعمیر و ترمیم در ناحیه شاسی خودرو از خرید خودرو منصرف شوید.

کارشناسی خودرو در این بخش از خودرو از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

 

• ستون ها

بخش بعدی که دارای اهمیت است ستون ها هستند که محل اتصال سقف به بدنه اصلی خودرو میباشند. اهمیت کارشناسی این قسمت به این دلیل است که ستون ها و سرنشینان در یک راستا قرار دارند و در واقع امنیت سرنشینان را تهدید میکند. هرچند در دهه اخیر خودروسازان از تمهیدات ویژه ای در ستونها  برای بالا بردن ضریب امنیت سرنشینان استفاده کرده اند اما باز هم سلامت این بخش دارای اهمیت است و نباید نادیده گرفته شود.

 

•کارشناسی رنگ شدگی بدنه

کارشناسی و تشخیص میزان رنگ شدگی این بخش از خودرو میتواند مشخص کننده ی میزان خسارت وارده به سقف‚ شاسی‚ ستون و سایر قطعات داخلی و بیرونی خودرو است.بنابر این اولین بخشی که مورد کارشناسی واقع میشود بدنه خودرو است.

 

•بررسی قطعات تعویضی خودرو

تعویض قطعات در یک خودرو به خودی خود نشان دهنده میزان و شدت ضربه وارده به خودرو است که منجر به تعویض قطعات شده.

این موضوع در ایران باعث افت شدید قیمت خودرو میشود در حالیکه در کشورهای اروپایی کاملا برعکس است و آنها معتقدند که قطعه تعویض شده از استحکام و سلامت بیشتری برخوردار است بنابراین این موضوع باعث افزایش قیمت خودرو برای آنها می شود.

تشخیص قطعه تعویضی تقریبا کار مشکلی است چون ممکن است قطعه مورد نظر را از روی یک خودروی دیگر باز کرده باشند که از لحاظ رنگ و استحکام و حتی ضخامت پوشش با قطعه اصلی متفاوت نباشد. اما وجود یک کارشناس خودرو و مهارت و تخصص کارشناس میتواند خریدار را از وجود چنین مساله ای آگاه کند.

 

۲- کارشناسی و تشخیص فنی موتور و گیربکس

سخت ترین بخش کارشناسی یک خودرو‚ کارشناسی فنی خودرو است که مستلزم داشتن علم و دانش و تخصص فنی در حوزه مکانیک خودرو و داشتن اطلاعات کافی و علمی در مورد قطعات فنی خودرو است. کارشناس باید توانایی تشخیص مشکلات فنی خودرو را داشته باشد.

در خودروهای پیشرفته جهت کارشناسی و تشخیص سلامت یا عدم سلامت قطعات میتوان تا حدودی از دستگاهی به نام دیاگ استفاده کرد.

 

کارشناسی فنی و موتور از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است.

۱-کارشناسی موتور

موتور خودرو در واقع قلب تپنده خودرو و اصلی ترین بخش خودرو را در بر میگیرد. پس کارشناسی این بخش باید از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. نکته قابل توجه اینکه گاها یک موتور بی سرو صدا به ظاهر سالم نیز نیاز به کارشناسی دارد چرا که بعضی از اشکالات و مشکلات موتور خودرو از جمله روغن سوزی و دفرمه شدن پیستون و رینگ را میتوان با استفاده از ترفندهایی برای مدت کوتاهی از بین برد در حالیکه نیاز به تعمیر اساسی دارند.                                                               برای خرید خودرو دست دومی که دارای موتوری به ظاهر بی سرو صدا است حتما از کارشناس خودرو کمک بگیرید تا متحمل هزینه های گزاف بعد از خرید خودرو نشوید.

 

۲- کارشناسی گیربکس

سیستم انتقال قدرت به موتور گیربکس میباشد.در واقع قدرت از طریق کلاج و گیربکس به چرخ ها میرسد و باعث حرکت خودرو میشود. عدم عملکرد مناسب گیربکس باعث بالارفتن میزان مصرف سوخت و هزینه های جاری میشود.

                                                                                                                                    

خودروهای دنده اتومات بدلیل پیچیدگی و وجود حسگرهای هیدرولیکی و مکانیکی‚ سیستم گیربکس و توربو گران قیمت بوده بنابراین کارشناسی این قطعه باید با حساسیت و دقت فوق العاده بالایی انجام شود.

 

• تست دیاگ

امروزه اطلاعاتی از قبیل باز شدن کیسه هوا میزان مصرف سوخت میزان مسافت پیموده شده و تعمیرات اساسی موتور از طریق کامپیوترهای صنعتی ECU که در خودروها استفاده میشود قابل شناسایی است.به این نحو که کارشناس خودرو با وصل کردن دستگاه دیاگ به خودرو و منطبق کردن آن با تنظیمات اولیه کارخانه میتواند این اطلاعات را بازخوانی کند.

۳- تست آپشن و تجهیزات جانبی

پیشرفت علم و تکنولوژی در صنعت خودروسازی باعث شده روز به روز خودروهایی با کیفیت و ایمن تر از همیشه و البته دارای آپشن های مختلف جهت آسودگی و آرامش سرنشینان خودرو تولید شوند.

 

 

خریداران این نوع خودروها قطعا به سلامت و وجود این آپشن ها حساسیت خاص نشان میدهند. بنابراین کارشناس خودرو بر اساس نوع خودرویی که کارشناسی میکند باید به تمامی آپشن های موجود در خودرو واقف باشد و جزء به جزء آن را با دقت بیشتر بررسی کند.

 

۴- تست رانندگی

اصلی ترین بخش کارشناسی فنی‚ تست رانندگی است که شامل مواردی از قبیل شتاب خودرو، عملکرد ترمزها، سیستم تعلیق، سیستم هیدرولیک فرمان، سیستم گیربکس در حالت دستی و اتومات، میزان بودن فرمان و ده‌ها نکته دیگر  میشود که این موارد در حالت رانندگی با خودروی مذکور قابل تشخیص است.

 

کارشناسی و تشخیص سلامت شاسی های خودرو

شاسی خودرو


به طور کل خودرو از سه بخش اصلی بدنه موتور و شاسی تشکیل شده که در این بین مهمترین و اساسی ترین بخش هر خودرو را شاسی آن خودرو تشکیل میدهد. در واقع شاسی خودرو اسکلت و قالب بندی اصلی یک خودرو است که بدنه و موتور خودرو روی آن سوار میشوند.                                                                      شاسی خودرو بایداز لحاظ مقاومت و سختی تحمل وزن خودرو‚ موتور و دیگر متعلقات خودرو را داشته باشد.بنابراین از فولاد سخت و بصورت ناودانی ساخته میشود. چرا که نقش بسیار مهم و حیاتی در تامین امنیت خودرو را بر عهده دارد.

 ویژگی ها و خصوصیات یک شاسی خوب

•مقاوم در مقابل خوردگی تاثیرات شیمیایی و همچنین توانایی مقاومت و کارکرد در دمای گسترده یا بالا

•دارای کمترین حجم ممکنه

•قدرت و تحمل بالا در مقابل وزن خودرو و موتور و تمامی متعلقات یک خودرو

•قابلیت تعمیر و ترمیم ساده و بازیابی خصوصیات اولیه

•سهولت و سادگی در پیاده سازی سیستم 

•توانایی تغییر فرم در نقاط مشخص جهت جذب بالاترین میزان ضربه در مواقع ضروری

•انتقال کمترین میزان سروصدا به داخل اتاق خودرو

•دارای وزن سبک برای شتاب بهتر خودرو

•قدرت و توانایی عدم تغییر و حفظ استحکام جهت حفظ بالاترین میزان امنیت و ایمنی در قسمتهای حیاتی و مهم مورد نیاز سیستم

•دارای کمترین میزان لرزش 

انواع شاسی خودرو بر اساس نوع استفاده خودرو

بر اساس نوع استفاده خودرو شاسی ها با هم متفاوتند. درواقع میتوان اینطور گفت که تولید و ساخت شاسی با نوع استفاده آن خودرو رابطه مستقیم دارد.

•خودرو های  درون شهری که از لحاظ استحکام نسبتا محکم هستند.
•خودرو های برون شهری جاده ای و شهری از استحکام محکم تری نسبت به شاسی خودروهای درون شهری برخوردارند.
•خودرو های جاده ای و آفرود که از لحاظ استحکام بسیار محکم و از قدرت بالاتری برخوردارند.

دسته بندی شاسی ها

و اما شاسی ها به دو دسته شاسی مستقل و نیمه جدا شدنی دسته بندی می شوند.

شاسی مستقل 

 در تولید این دسته از شاسی ها از دو تکه آهن ناودانی شکل از جنس فولاد سخت ولی سبک استفاده شده که بصورت موازی با هم و به وسیله دو رام در دو سر آن ها به هم متصل میشوند. معمولا عقب شاسی ها کمی بالاتر آمده و این بدلیل ایجاد فضای بیشتر برای دیفرانسیل و فنرهاست. و قسمت جلوی شاسی هم بدلیل فرمان پذیری بیشتر کمی باریکتر ساخته شده.

در طراحی و ساخت شاسی های مستقل از ورق های نازک فلزی استفاده می شود که به روش پروفیل یا شکل دادن و بصورت تکیه گاه محورهای عقب و جلو تولید میشوند. اما در ساخت قسمتهایی از شاسی که بیشترین نیرو و فشار و انرژی روی آن وار میشود مثل کف و محوطه موتور خودرو از ورق های ضخیم تری استفاده میشود تا از قدرت و استحکام بیشتری برخوردار باشند.

مزایای شاسی مستقل

• به دلیل یکجا و مستقل تولید شدن شاسی در هزینه ها و زمان صرفه جویی می شود.

•تعویض قطعات مربوطه به علت خراب شدن توسط پیچ و مهره انجام میشود که زمان و هزینه کمتری را در بر میگیرد.

معایب شاسی مستقل

• چون قطعات بواسطه پیچ و مهره به هم متصل میشوند سر و صدای زیادی ایجاد میکند.

•به علت سنگینی قطعات طراحی ایمنی سخت تر و دشوارتر است.

•احتمال اینکه در هنگام تصادفات سرنشینان دچار حادثه شوند بسیار زیاد است.

•ساخت اسکلت و قطعات آن نیاز به ماشین آلات گران تر و پرس های سنگین دارد.

•نیروی محرکه برای شتاب گرفتن به علت سنگینی خودرو کمتر است.

 شاسى نيمه جدا شدنى

این نوع از شاسی ها از دو قسمت تشکیل شده و اولین بار توسط شرکت بریتانیایی روور تولید شد.

۱-ثابت

۲-بخش های جداشدنی از شاسی

• اجزای ثابت شاسی نیمه جدا شدنی

کف

ستون ها

دیواره های صندوق عقب

دیواره های پیشرانه یا جلوی موتور

•بخش های جداشدنی

گلگیرها

سقف خودرو

پنجره جلویی و …

این قسمتها به سیله پیچ و مهره به قسمت ثابت نیمه جداشدنی متصل میشوند.

 مزایای شاسی نیمه جدا شدنی 

• هزینه قطعاتی که بر اثر تصادف یا بروز حوادثی از این قبییل باید تعویض یا تعمبر شوند کاهش میابد.

•به علت شکل پذیری فرم اتاق‚ میتوان طرح جدیدی را تولید کرد.

•میتوان موتور‚ پیشرانه و محورها را که نسبتا سنگن هستند را روی یک اسکلت جدا سوار کرد.

•هنگام مونتاژ قطعات امکان عایق بندی بهتری وجود دارد. بنابراین انتقال ارتعاشات چخ ها و سروصدا به داخل اتاق کاهش میابد.

 شناخت و آگاهی و داشتن اطلاعات از شاسی اتومبیل ها باعث تقویت بهبود طراحی، ساخت و تولید خودروهای بهتر میشود. 

 

در ادامه مطالب با آموزشگاه فنی نخبگان همراه باشید.۰۹۱۳۶۷۷۶۰۰۷

 

در یایان و جمع بندی بحث یادآوری این نکته حائز اهمیت است که در هنگام خرید خودرو و در بحث کارشناسی تشخیص رنگ و ریکاوری رنگ بدنه خودرو‚ بازدید و کارشناسی شاسی ها و تعیین سلامت آنها بسیار مهم و حیاتی ست چرا که نقش مهمی در ایجاد امنیت برای خودرو و سرنشینان خودرو دارد.

مهمترین و کلیدی ترین قطعات خودرو جهت کارشناسی

هنگامیکه قصد خرید خودرویی را دارید معمولا یا به نمایشگاه ماشین میروید و یا با استفاده از فضای مجازی و تبلیغات مربوط به خودرو خودروی مورد نظر را انتخاب کرده و بصورت تلفنی جهت بازدید از خودرو هماهنگی لازم را انجام میدهید.
اما نکته مهمی که مورد توجه قرار میگیرد این است که جهت بازدید از خودرو به چه مواردی باید دقت کرد و کدام قسمت از خودرو جهت بازدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

برای خرید خودرو هیچ وقت عجله نکنید و هر خودرویی را که جهت خرید در نظر گرفتید کاملا مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید یک انتخاب عالی و مقرون به صرفه کرده باشید.
در بررسی خودرو اگر دارای تخصص کافی و علمی در رابطه با خودرو باشید براحتی میتوانید ایرادات و نواقص خودرو را مشخص کنید و در نهایت خودروی مورد نیاز خود را بدون دغدغه خریداری کنید. اما اگر جزء کسانی هستید که تخصص و تجربه کافی در این رابطه ندارید بهتر است که از افراد متخصص یا به اصطلاح کارشناسان حرفه ای تشخیص رنگ خودرو و ریکاوری بدنه خودرو کمک بگیرید تا شما را از نواقص و صحت و سلامت خودروی مورد نظر آگاه کنند.

کارشناسان مجرب و متخصص آموزشگاه فنی نخبگان همواره آماده ارائه خدمات و آموزشهای لازم برای کلیه ی اقشار مردم و افراد علاقمند به کارشناسی حرفه ای تشخیص رنک بدنه خودرو و ریکاوری بدنه خودرو و تعیین سلامت خودرو از لحاظ فنی و موتوری و… میباشند. ۰۹۱۳۶۷۷۶۰۰۷

با ما در ادامه مطلب همراه باشید.

مهمترین موضوع در امر کارشناسی یک خودرو توجه به ظاهر و رنگ بدنه خودرو است.در واقع کارشناسی تشخیص رنگ بدنه خودرو و ریکاوری بدنه خودرو اولین و مهمترین قدم  به هنگام خرید یک خودرو ست. چرا که اگر رنگ شدگی بدنه خودرو مشخص شود میزان خسارت وارده به سایر قطعات خودرو نیز ارزیابی می شود.

مثلا اگر سقف خودرویی رنگ شدگی داشته باشد اختمال این که این خودرو چپی بوده وجود دارد و همین موضوع سلامت قطعاتی مثل شاسی  ستونها و درب ها و…را زیر سوال میبرد.و بررسی این قطعات را از حساسیت ویژه ای برخوردار میکند.

در گذشته کار کارشناسی خودرو  بصورت سنتی و بواسطه صافکارها انجام میشد.اما در حال حاضر با پیشرفت علم و تکنولوژی و ورود آن به صنعت خودروسازی اینکار براحتی و بواسطه دستگاه های دیجیتالی کارشناسی خودرو انجام پذیر است.

البته استفاده از دستگاه های کارشناسی تشخیص رنگ خودرو و ریکاوری بدنه خودرو کار هر کسی نیست و افراد متخصص یا کارشناسان این حوزه که از علم و دانش کافی برخوردار هستند و آموزشهای لازم و تخصصی را در زمینه کارشناسی تشخیص رنگ خودرو کسب کرده اند میتوانند کارشناسی کنند.

کار کارشناسی خودرو هم میتواند در محل انجام شود یعنی با کارشناسان تشخیص رنگ خودرو و ریکاوری رنگ بدنه خودرو تماس گرفته و آنها با حضور به موقع در محل کار بازدید و بررسی و کارشناسی تشخیص رنگ بدنه خودرو را با دقت و تخصص لازم انجام میدهند. و یا با مراجعه به مراکز کارشناسی تشخیص رنگ بدنه خودرو و ریکاوری رنگ بدنه خودرو کار کارشناسی توسط متخصصان کارشناسی تشخیص رنگ بدنه خودرو انجام میشود. نکته مهم اینکه بهتر است کارشناسی تشخیص رنگ بدنه و ریکاوری رنگ بدنه خودرو در محیطی روشن و دارای نور کافی انجام شود.

گلگیر عقب خودرو

قطعه بعدی که در هنگام کارشناسی تشخیص رنگ و ریکاوری رنگ بدنه خودرو باید مورد توجه قرار بگیرد و کارشناسی شود گلگیر عقب خودرو است چرا که بدلیل یکپارچگی گلگیر عقب با ساختار بدنه خودرو در صورت آسیب دیدگی فرآیند ترمییم سخت تری را طی میکند و از رنگ آمیزی و ترمیم با دقت بیشتری برخوردار است.

درزهای قسمت های مختلف خودرو

قطعه مورد بحث بعدی در کارشناسی تشخیص رنگ بدنه و ریکاوری رنگ بدنه خودرو در همان ابتدا ممکن است به چشم بیاید درزهای قسمتهای مختلف است که باید هماهنگی یا عدم همانگی آنها مورد کارشناسی و بررسی قرار بگیرد چرا که این هماهنگی یا عدم هماهنکی نشانه عدم ریگلاژ صحیح است.

هنگامی که قطعات در اثر آسیب دیدگی تعویض و  باز و بسته و یا ترمیم میشوند نیاز به ریگلاژ صحیح و درست دارند تا کاملا منطبق بر هم باشند و گاهی متاسفانه این عملکرد ( ریگلاژ ) به درستی انجام نمیشود و همین امر باعث عدم هماهنگی درزهای مورد نظر میشود.

با آموزشهای تخصصی آموزشگاه فنی نخبگان با بیش از ۴۰۰ مرکز فعال ومتخصص در سراسر کشور در حوزه کارشناسی تخصصی تشخیص رنگ خودرو و ریکاوری رنگ بدنه خودرو همراه باشید.

نگاهی دقیق تر به سایر قسمتهای مختلف یک خودرو در بحث کارشناسی تشخیص رنگ بدنه و ریکاوری رنگ بدنه خودرو و تعیین سلامت قطعات مختلف خودرو

چهارچوب و فریم داخل کاپوت :

دور کاپوت و اطراف پالونی ها یک فریم فلزی به شکل مربع یا مستطیل دیده میشود که نقش مهمی در قرارگیری قطعات فنی موتور دارد. این بخش نباید موج دار و دارای آسیب دیدگی باشد. اگر در خودرویی با چنین مواردی روبرو شدید احتمال اینکه ضرب خوردگی داشته بسیار زیاد است و همین امر نشانگر ایجاد فشار زیاد و وارد آمدن انرژی زیاد به این ناحیه بوده که قطعا یک سری قطعات داخلی خودرو را هم تحت تاثیر قرار داده و بی توجهی به این موضوع میتواند مشکلات و پیامدهای بزرگتری را در پی داشته باشد.

ستون‌ها و رکاب :

رکاب یک لوله استیل یا فلزی است که در دو طرف بغل بعضی از خودروها قرار می گیرد که راننده و سرنشینان به هنگام سوار شدن پاهای خود را بر روی رکاب می گذارند و داخل خودرو می شوند.البته این آپشن بیشتر برای خودروهای لوکس مورد استفاده قرار میگیرد و بیشتر برای زیبایی خودرو در نظر گرفته میشود.

تشخیص و کارشناسی این قطعات و نواحی از خودرو نسبت به سایر قسمتهای دیگر خودرو راحت تر است. چون فرآیند ترمیم سخت تری را هنگام صافکاری و بازسازی طی میکنند بنابراین آثار ترمیم و بازسازی این قطعات با کمی دقت بیشتر کاملا مشخص و مشهود میشود.

در وضعیت کلی هر گونه آسیب دیدگی روی این نواحی از خودرو میتواند علاوه بر کاستن از امنیت خودرو روی کیفیت خودرو تاثیر بسزایی داشته باشد از جمله ایجاد سروصدای داخل اتاق درزبندی و مونتاژ سایر قطعات خودرو. بنابراین تشخیص سلامت ستون ها و رکاب یک خودرو نیز دارای اهمیت خاص است و نباید به سادگی از این موضوع گذشت.

شاسی ها ی خودرو

شاسی خودرو یکی از مهمترین و ویژه ترین قطعاتی ست که تعیین و تشخیص سلامت آن به تنهایی میتواند عامل انصراف از خرید خودرو باشد.
شاسی خودرو یکی از مهم ترین قطعات تشکیل دهنده خودرو است که نقش بسیار مهمی را در خودرو ایفا میکند و در واقع همان اسکلت بندی خودرو است شاسی خودرو باید توانایی تحمل وزن خودرو ، موتور و دیگر متعلقات را داشته باشد.شاسی خودرو دارای انواع مختلفی ست و ساختار و مقاومت آن در خودروهای مختلف متفاوت است که در بحث مفصلی به این موضوع خواهیم پرداخت.
 کارشناسی و تعیین سلامت شاسی خودرو باید از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. همانطور که اشاره شد نقش اصلی و اسکلت خودرو را ایفا میکند. جهت کارشناسی  و تشخیص سلامت شاسی در ابتدا از داخل کاپوت و سپس از زیر خودرو با استفاده از چاله سرویس شاسی مورد بررسی و کارشناسی قرار میگیرد.

در صورت تصادف یا برخورد شدید وسیله نقلیه با موانع فشار و انرژی بسیار زیادی به شاسی خودرو وارد میکند و این ناحیه دارای آسیب دیدگی شدید میشود که ترمیم آن کار بسیار سخت و دشواری ست که البته از استحکام اولیه خودرو کاسته میشود.

هنگام خرید خودرو و کارشناسی این ناحیه به رنگ شدگی و ضربه خوردگی و خال جوش های موجود در این ناحیه و عدم یک دست بودن رنگ در این قسمت باید توجه خاص داشت.

 سقف خودرو

این قسمت از خودرو نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.میزان و آثار رنگ شدگی در این قسمت را باید جدی گرفت چراکه سقف خودرو یا بر اثر آفتاب سوختگی مورد ترمیم و رنگ شدگی قرار گرفته که در این صورت میتوان تا حدی با خیال آسوده تر به خریدخودروی مذکور فکر کرد اما اگر این رنگ شدگی بر اثر بوجود آمدن حادثه ای بزرگتر مثل تصادف های سنگین و یا چپ کردن خودرو بوجود آمده باشد باید در خرید خودرو تامل و تعلل کرد. 

       

 چرا که وارد شدن آسیب های شدید به این قسمت باعث تحت فشار زیاد قرار گرفتن اجزایی مثل شاسی و ستونهای خودرو میشود که باعث بوجود آمدن آسیب های شدید و جدی به خودرو می باشد که این آسیب ها در مطالب بالا ( شاسی خودرو ) به صورت مختصر ذکر شد.                                                                      آسیب و وارد شدن ضربات شدید به سقف خودرو پیامدهایی از قبیل سروصدای داخل اتاق ناهماهنگی درزهای قطعات مختلف به هم خوردن جلوبندی و آب بندی خودرو و حتی تعویض اتاق خودرو را در بر دارد.

ورق کف خودرو بخصوص داخل اتاق و صندوق عقب

 اکثر مواقع آثار ترمیم و رنگ شدی در این نواحی براحتی قابل رویت و مشاهده است چرا که اکثر فروشندگان و صاحبان خودرو به این قسمت خیلی توجه نمیکنند در حالیکه برای داشتن یک خودروی ایمن و زیبا تمامی نواحی و قطعات خودرو باید از لحاظ سلامت و رسیدگی در اولویت قرار بگیرند.

به هنگام کارشناسی تشخیص رنگ بدنه و تعیین سلامت خودرو به این قسمت نیز توجه کنید چون اگر دارای پوسیدگی باشند قطعا از ارزش و زیبایی خودروی شما کاسته میشود 

و اما نکته ای که باید به آن نیز باز هم توجه خاص داشت این ست که قطعات تعویضی خودرو از جمله درب ها – کاپوت – رکاب – سپرها و… را مورد بررسی قرار دهید.   تعداد قطعات تعویضی و میزان دقت در رنگ شدگی این قطعات قابل توجه است هم از لحاظ زیبایی و هم از لحاظ سلامت قطعات تحت تاثیر تعویض این قطعات. مثل سلامت شاسی ها و ستون و …اگر تعداد قطعات تعویضی و تعداد دفعات تعویض این قطعات زیاد باشد به طور حتم سلامت خودرو دارای شک و تردید است بخصوص در قسمت شاسی های خودرو.

 در ادامه مطالب با آموزشگاه فنی نخبگان دارای سابقه ای درخشان در امر کارشناسی تشخیص رنگ خودرو و ریکاوری بدنه خودرو با بیش از ۴۰۰ مرکز فعال و متخصص در امر کارشناسی و تشخیص رنگ حرفه ای خودرو در سراسر کشور همراه باشید.۰۹۱۳۶۷۷۶۰۰۷

کارشناسی خودرو و مراحل اجرایی آن

این روزها واژه کارشناسی خودرو زیاد به گوش میرسد و اگر قصد خرید و فروش خودرویی را داشته باشید حتما با این واژه برخورد کردید. بازار داغ کارشناسی خودرو این روزها رونق فراوانی گرفته.
اما اینکه کارشناسی خودرو چیست و عموما چه مسائلی را در بر میگیرد خود یک بحث بسیار گسترده است.
در مبحث امروز میخواهیم تعریف درستی از کارشناسی خودرو و تمامی موضوعاتی را که در بر میگیرد برای علاقمندان به این موضوع به صورت مختصر بیان کنیم.

با آموزشگاه علمی وفنی نخبگان همراه باشید. ۰۹۱۳۶۷۷۶۰۰۷

در واقع کارشناسی خودرو شامل بازدید دقیق خودرو اعم از تشخیص رنگ بدنه خودرو و بازدید فنی و موتوری خودرو که شامل تمامی قطعات داخلی خودرو مثل گیربکس ، شاسی ها سیستم برقی و آپشن و تست دیاگ و هر آنچه که با خودرو در ارتباط است و باعث حرکت خودرو میشود میباشد. که این امر میتواند توسط خود فرد در صورتیکه متخصص در این زمینه باشد و اطلاعات و تجربیات و آموزشهای لازم را کسب کرده باشد انجام شود. در غیر این صورت کار کارشناسی خودرو بر عهده کارشناس تشخیص رنگ بدنه و ریکاوری رنگ بدنه خودرومی باشد.

 

 

کارشناس خودرو کیست؟

کارشناس خودرو شخصی است که تمامی اطلاعات لازم و ضروری در رابطه با قسمتهای مختلف خودرو را بصورت علمی و تجربی بطور کامل و دقیق و کاملا تخصصی با گذراتدن دوره های اموزشی خاص کسب کرده و در زمینه های مختلف خودرو مهارت لازم را بدست آورده و میتواند براحتی خودروی مورد نظر مشتری را از لحاظ فنی و ظاهری کاملا مورد ارزیابی قرار دهد و خریدار و فروشنده را از سلامت یا عدم سلامت خودرو آگاه کند.
از مهم ترین وظایف کارشناس خودرو تشخیص رنگ واقعی خودرو و سلامت رنگ و ظاهر بدنه خودرو و هم چنین تشخیص سلامت خودرو را از نظر فنی و موتور و گیربکس و جلو بندی و غیره است.

در حال حاضر میتوان از خودرو به عنوان یک وسیله ضروری در زندگی انسان نام برد و میتوان خودرو را جزء اولین کالاهایی که بازار خرید و فروش داغی دارد در نظر گرفت. روزانه در صنعت خودروسازی میلیاردها تومان جهت تولید و ارائه خودرو هزینه میشود و صدها مدل مختلف با برندهای مختلف وارد بازار میشود که هر کدام مشتری خاص خود را میطلبد.

بنابراین توجه به این موضوع که قبل از خرید هر نوع خودرویی باید از سلامت کامل آن آگاهی داشته باشیم امری ضروری و قابل توجه است که در این زمینه می باست از افراد متخصص در زمینه کارشناسی تشخیص رنگ و ریکاوری بدنه و سلامت خودرو بهره برد.

 

آموزشگاه علمی و فنی نخبگان متخصص در زمینه کارشناسی تشخیص رنگ و ریکاوری بدنه خودرو و تعیین سلامت فنی خودرو با بیش از۴۰۰ مرکز فعال در سراسر کشور افتخار آموزش به علاقمندان در زمینه کارشناسی تشخیص رنگ خودرو و ریکاوری بدنه خودرو  رادارد.   

 با آموزشها ی تخصصی آموزشگاه فنی نخبگان همراه باشید. ۰۹۱۳۶۷۷۶۰۰۷ 

 اهمیت و ضرورت کارشناسی خودرو
در دنیای امروز خودرو به عنوان یک کالای اساسی و مورد نیاز مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و میتوان گفت جزء مهمترین کلاهایی ست که در سراسر دنیا بصورت بسیار زیادی خرید و فروش میشود و همین امر باعث شده پای سودجویان یا به اصطلاح دلالان خودرو به این صنعت باز شود و سودهای کلانی را به جیب بزنند.در حالیکه خریدار نمیتواند بصورت دقیق وکارشناسی از سلامت خودرو آگاهی پیدا کند ومتاسفانه گاها خودرویی با ایراد فنی یا ظاهری با قیمت غیر واقعی خریداری میکند.      اینجاست که اهمیت کارشناسی خودرو و کارشناس خودرو مشخص میشود چراکه کار کارشناسی تشخیص سلامت و رنگ بدنه خودرو میتواند علاوه بر اینکه خریدار را از سلامت خودرو آگاه کند ارزش واقعی خودرو نیز کاملا مشخص میشود.

 

 

 

مراحل کارشناسی خودرو

 به طور کل کار کارشناسی خودروبه دو صورت انجام میگیرد کارشناسی پایه یا اولیه – کارشناسی حرفه ای

•کارشناسی پایه فقط

فقط بخش های اصلی مورد بررسی قرار میگیرد و بر همین اساس گزارش کارشناسی را ارائهمیدهد.

•کارشناسی حرفه ای

در این نوع کارشناسی کارشناس تشخیص رنگ و سلامت خودرو تمامی بخش های یک خودرو را بصورت دقیق مورد بررسی و کارشناسی قرار میدهد که شامل کارشناسی تشخیص رنگ و ریکاوری رنگ بدنه خودرو و کارشناسی کامل فنی خودرو که شامل بررسی تمامی قطعات موتوری و داخلی خودرو میباشد است.

نوع کارشناسی خودرو را فرد خریدار مشخص میکند و کارشناس تشخیص خودرو براساس درخواست وی کار تشخیص و بررسی سلامت خودرو را انجام میدهد وگزارش کارشناسی را بر همین اساس ارائه میدهد.

 

 

 

•حضور کارشناس در محل

•کارشناسی تشخیص رنگ بدنه خودرو وریکاوری بدنه خودرو
در این مرحله کارشناس کار تشخیص رنگ و سلامت خودرو کار خود را با مهارت خاص آغاز میکند. فرد کارشناس کار کارشناسی تشخیص رنگ بدنه خودرو را انجام و فرد خریدار را از آسیبهای وارد شده به خودرو که ممکن است منجر به تعویض بعضی از قطعات خودرو تعمیر بدنه یا رنگ شدگی بدنه خودرو و تعویض آن شده باشد.

 

 

 •کارشناسی و تشخیص سلامت فنی خودرو

کارشناس تمامی قطعات فنی خودرو که شامل موتور گیربکس شاسی ها چرخ ها لاستیک ستونها برق خودروو… مورد بررسی و کارشناسی قرار میدهد وآسیب های احتمالی یا سلامت خودرو را مشخص میکند.

 

•تست رانندگی                                                                                                                                                                                                            تست رانندگی در مرحله بعدی قرار میگیرد. بعد از کارشناسی تشخیص رنگ بدنه خودرو و ریکاوری بدنه خودرو و همچنین کارشناسی تشخیص سلامت فنی خودرو انجام شد باید ترمزها کلاج و گاز و استارت خودرو نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

 

 

•قیمت گذاری خودرو

هدف از کارشناسی خودرو تعیین سلامت خودرو میباشد. اما میدانیم که ارز ش واقعی خودرو بر اساس تشخیص سلامت خودرو مشخص میشود پس هدف بعدی کار کارشناسی خودرو تعیین قیمت و ارزش واقعی خودرو است.که براساس کارشناسی انجام شده مشخص میشود و خریدار مطمئن میشود که خودروی خود را با قیمت منصفانه خریداری کرده.

 

 

•ارائه برگه و گزارش کارشناسی خودرو

کارشناس خودرو با ارزیابی ها و بررسی هایی که کرده سلامت خودرو را تععین و قیمت گذاری کرده و طی یک برگه کارشناسی تایید شده ان را تحویل خریدار خودرو میدهد. و شخص براحتی میتواند تصمیم نهایی را در خرید خودروی مذکور بگیرد.

با آموزشگاه فنی تشخیص رنگ خودرو و ریکاوری بدنه خودرو نخبگان همراه باشید

کارشناسی رنگ بدنه خودرو و آسیب های رنگ بدنه خودرو

داشتن یک خودروی زیبا و سالم در زندگی هر انسانی امروزه یکی از ملزومات زندگی به شمار میرود و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. و توجه خاص به زیبایی و تمیزی شکل ظاهری خودرو و همچنین تمیزی و سلامت قطعات داخلی خودرو نیز دارا ی اهمیت و قابل توجه است.
اما با این وجود خودرو همیشه در معرض خطرات احتمالی ست که ممکن است به بدنه و رنگ بدنه خودرو وارد شود تا جایی که گاهی این آسیب میتواند قطعات داخلی خودرو را هم تحت تاثیر قرار دهد.
پس لزوم توجه و مراقبت از خودرو اهمیت زیادی دارد. تا جایی که خیلی از افراد کسانی را که به مراقبت از خودرو بی توجهند مورد انتقاد قرار میدند.

در بحث امروز میخواهیم در رابطه با مراقبت از رنگ بدنه خودرو و آسیب های احتمالی که میتواند رنگ بدنه خودرو را تهدید کند صحبت کنیم.

با آموزشگاه فنی نخبگاه همراه باشید

انواع رنگ و لایه های مختلف رنگ خودرو

به طور کلی برای خودرو دو گروه اصلی رنگ داریم که به رنگ متالیک و رنگ روغنی یا ساده شناخته میشوند.

رنگ تمامی خودروها در ابتداء رنگ روغنی است که از دولایه تشکیل میشود.لایه ی اول آستر یا پرایمر است که این لایه بین رنگ اصلی بدنه خودرو و بدنه فلزی و سیاه خودرو قرار میگیرد .لایه بعدی که لایه اصلی رنگ است روی لایه آستر قرار میگیرد.

اما نسل جدیدی از رنگ که از زیبایی و درخشندگی بیشتری برخوردار است رنگ متالیک نام دارد که بر خلاف رنگ روغن از سه لایه تشکیل شده:آستر- رنگ- کیلر که باعث شفافیت رنگ خودرو میشود و عامل اصلی دوام و براقیت رنگهای متالیک است چرا که کار محافظت از دانه های اکلیلی داخل رنگ را دارد.

دوام و ماندگاری رنگهای متالیک نسبن به رنگ روغن بهدلیل داشتن لایه سوم کیلر بسیار بیشتر و بالاتر است چون هنگام بروز آسیب ابتدا به سطح کیلر وارد میشود و چون این سطح ضخیم میباشد از بروز آسیب به رنگ اصلی خودرو جلوگیری میکند. اما رنگهای متالیک به مرور زمان بیشترین حالت ماتی را به خود میگیرندچون خراشهای ریز و درشتی که به بدنه وارد شده به سادگی با چشم قابل رویت نیستند و همین امر باعث تیره ومات شدن رنگ خودرو میشوند.

آنواع آسب های رنگ بدنه خودرو

•اثر باقی ماندن رنگ روی رنگ

به طور کلی آسیب های رنگی بر اثر عدم دیده شدن رنگ اصلی و یا شکست نا منظم نور بر روی سطح ایجاد میگردند.

به طور مثال هنگامی که دو خودرو به آرامی با هم برخورد میکنند ممکن است بدنه هیچ گونه آسیبی از لحاظ تورفتگی یا از این قبیل آسیب ها نبیند اما روی رنگ بدنه خودرو مقداری از رنگ خودروی بعدی مانده باشد با اینکه اتفاق خوب و جالبی نیست اما این مورد بهترین شانس برای یک خودرو در صورت برخورد با خودروی دیگر است چرا که نشان دهنده این است که رنگ بدنهخودروی مذکور آسیب ندیده است وگاها با استفاده از مقدار کمی  پولیش نرم یا استفاده از یک دستمال مرطوب براحتی قابل برطرف شدن است.

حتی اگر برخورد دو خودرو با هم از ناحیه ی سپرها باشد که در این صورت نیز ممکن است قسمتی از پلاستیک سپر یکی از خودروها روی رنگ بدنه مانده باشد که خطوطی سیاه رنگ را روی رنگ بدنه خودرو ایجاد کند باز هم جای نگرانی نیست چون باز هم قابل رفع است.

•سائیدگی رنگ

گاهی اوقات بر اثر سائیدگی بدنه خودرو با موارد مختلف شاهد ایجاد صدماتی به رنگ بدنه خودرو هستیم که البته بسته به میزان شدت سائیدگی قابل رفع میباشد.

•ماتی رنگ خودرو

گاهی اوقات با این که رنگ بدنه خدروسالم به نظر می رسدو هیچ گونه آسب دیدگی دیده نمیشوداما رنگ بدنه خودر کدر و مات میشود. دلیل اصلی مات شدن رنگ بدنه یک خودرو برخورد سنگریزه ها و گرد و غبار معلق در هوا در سرعتهای بالای یک خودرو که باعث ایجاد خراشهای بسیارکوچک روی بدنه خودرو میشوند که همین مساله باعث میشود شکست نامنظم نور روی سطح بدنه خودرو ایجاد شود و رنگ بدنه خودرو حالت کدر ومات به نظر برسد.برای اینکه رنگ بدنهخودرو از شفافیت و براقیت خاصی برخوردار باشد باید نور بصورت نظم روی سطح بدنه خودرو بتابد. برای بازگرداندن این شفافیت و درخشندگی میتوان از پولیش خودرو یا نانو سرامیک خودرو استفاده کرد.علت بعدی مات شدن رنگ بدنه خودرو شهد گیاهان و آثار باقی ماندن برخی حشرات روی بدنه خودرو میباشد.

با آموزشهای تخصصی آموشگاه فنی نخبگان در زمینه کارشناسی تشخیص رنگ بدنه خودرو و ریکاوری رنگ بدنه خودرو همراه شوید.

•ایجاد خطوط سحی روی بدنه خودرو

این نوع آسیب بر اثر برخورد و کشیده شدن جسم خارجی به صورت یک خراش سطحی و نازک روی رنگ بدنه ایجاد میشود که با استفاده از مقداری پولیش نرم قابل ترمیم و بازیابی است.

•خطوط عمیق

به راحتی با چشم دیده میشوند و بر اثر برخورد نسبتا شدید اجسام خارجی روی رنگ بدنه خودرو ایجاد شده .برای از بین بردن این خطوط باید از پولیش بیشتری بسته به نوع مورد نیاز از پولیش استفاده کرد

• خطوط خیلی عمیق

بدترین نوع خسارت و آسیب دیدگی میباشند چرا که از شدت بیشتری برخوردارند تا جایی که گاها فلز اصلی بدنه خودرو را نیز دچار آسیب دیدگی میشود.در این مورد پولیش کاری فقط میتواند از عمق فاجعه کمکند.

•آفتاب سوختگی

دونوع سوختگی برای خودرو میتوان ذکر کرد.یکی بر اثر تابش نور مستقیم خورسید و دیگری بر اثر آتش سوزی

بسته به نوع و شدت آسیب وارده استفاده از تکنیک های رفع این نوع سوختگی ها متفاوت است اما بدیهی ست که اگر شدت آسیب به حدی باشد که لایه های زیرین رنگ بدنه خودرو به صورت جدی صدمه دیده باشد رفع این عیوب کار سنگین تر و سخت تری را در پی دارد.

با آموزشگاه فنی نخبگان متخصص در امر کارشناسی تشخیص رنگ خودرو با بیش از  ۴۰۰ مرکز فعال و متخصص در زمینه کارشناسی تشخیص رنگ خودرو و ریکاوری رنگ انواع خودروهای داخلی و خارجی در سراسر کشور همراه باشید.

•تاثیرات شیمیایی

عواملی از قبیل باران های اسیدی-برخی حشرات-شیره ی برخی درختان و … میتواند روی رنگ بدنه خودرو تاثیر بگذارد که معمولا بسته بهمیزان تاثیر این مواد با پولیش قابل رفع است.

و در پایان اینکه توانایی تشخیص انواع آسیبهای وارده به خودرو  و رنگ بدنه خودرو را داشته باشیم کمک میکند تا بتوانیم در هنگام بروز تصادفات مقدار خسارت و آسیب وارد شده به خودرو را مشخص کنیم و اقدامات لازم جهت رفع این مشکل را براحتی و بدون دغدغه انجام دهیم.

آموزشگاه فنی نخبگان آماده ارائه خدمات و آموزش های تخصصی در رابطه با کارشناسی تشخیص رنگ و ریکاوری انواع خودروهای داخلی و خارجی 

جهت ثبت نام همین الان تماس بگیرید.

۰۹۱۳۶۷۷۶۰۰۷