آموزش تشخیص تعویض شدگی استوک

برای تشخیص تعویض شدگی به صورت استوک می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

 • بررسی صافی و یکدستی رنگ: رنگ خودرو باید یکدست و بدون ترک خوردگی باشد. اگر رنگ خودرو در برخی قسمت ها تیره تر یا روشن تر از سایر قسمت ها باشد، احتمال اینکه قطعه تعویض شده باشد وجود دارد. برای بررسی دقیق تر، می توانید از یک چراغ قوه استفاده کنید و به دنبال هر گونه ناهمواری در رنگ باشید.
 • بررسی جوش ها: اگر قطعه تعویض شده باشد، احتمال اینکه جوش هایی در محل تعویض وجود داشته باشد. این جوش ها باید با دقت انجام شده باشند و باید با جوش های سایر قسمت های خودرو مطابقت داشته باشند. برای بررسی دقیق تر، می توانید از یک آچار فرانسه استفاده کنید و به دنبال هر گونه لقی یا ناهمواری در جوش ها باشید.
 • بررسی پیچ ها: اگر قطعه تعویض شده باشد، احتمال اینکه پیچ هایی در محل تعویض وجود داشته باشد که از پیچ های سایر قسمت های خودرو متفاوت باشند. این پیچ ها باید با دقت انجام شده باشند و باید با پیچ های سایر قسمت های خودرو مطابقت داشته باشند. برای بررسی دقیق تر، می توانید از یک پیچ گوشتی استفاده کنید و به دنبال هر گونه لقی یا ناهمواری در پیچ ها باشید.
 • بررسی کد رنگ: کد رنگ قطعه باید با کد رنگ سایر قسمت های خودرو مطابقت داشته باشد. برای بررسی کد رنگ، می توانید از یک دستگاه اسکن کننده رنگ استفاده کنید.
 • بررسی تاریخچه قطعه: اگر قطعه تعویض شده باشد، احتمال اینکه تاریخچه قطعه موجود باشد. این تاریخچه شامل اطلاعات مربوط به تولید، فروش و نصب قطعه است. برای بررسی تاریخچه قطعه، می توانید از یک نمایندگی خودرو یا یک شرکت تامین قطعات کمک بگیرید.

اگر در هنگام خرید خودرو مشکوک به تعویض شدگی به صورت استوک هستید، حتما از یک کارشناس خودرو کمک بگیرید. یک کارشناس خودرو می تواند با بررسی دقیق خودرو، این موضوع را تشخیص دهد.

علاوه بر این موارد، می توانید به نکات زیر نیز توجه کنید:

 • بررسی قیمت خودرو: اگر قیمت خودرو بسیار پایین تر از قیمت بازار باشد، احتمال اینکه خودرو تعویض شدگی به صورت استوک باشد وجود دارد.
 • بررسی سابقه مالکیت خودرو: اگر سابقه مالکیت خودرو نامشخص باشد یا خودرو سابقه تصادف داشته باشد، احتمال اینکه خودرو تعویض شدگی به صورت استوک باشد وجود دارد.
 • بررسی سوابق تعمیرات خودرو: اگر سوابق تعمیرات خودرو نامشخص باشد یا خودرو سابقه تعمیرات اساسی داشته باشد، احتمال اینکه خودرو تعویض شدگی به صورت استوک باشد وجود دارد.

اگر در هنگام خرید خودرو مشکوک به تعویض شدگی به صورت استوک هستید، حتما از یک کارشناس خودرو کمک بگیرید. یک کارشناس خودرو می تواند با بررسی دقیق خودرو، این موضوع را تشخیص دهد.


 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با متخصصان