تاریخه رنگ خودرو

آموزش ترکیب رنگ خودرو
شروع تولید انبوه در صنعت خودروسازی را به ساخت مدل T توسط فورد نسبت م یدهند، خودرویی که تنها با رنگ مشکی قابل انتخاب بود .

فناوری رن گآمیزی در صنعت نوپای خودرو در آن سا لها از روشهای رنگ کردن گاری و کالسکه برگرفته شده بود.

هزینه زیاد، زمان طولانی موردنیاز برایخشک شدن رنگ و عدم پایداری رنگ که به کمرنگ یا زرد شدن پوشش ختم میشد، مهمترین موانع بر سر راه تنوع رنگی خودروها بود. فورد به استفاده از مواد شیمیایی موجود در آسفالت برای رن گآمیزی خودرو روی آورد که سریعتر خشک م یشد و ماندگاری بسیار بالایی داشت، اما این انتخاب به عدم تنوع رنگ منجر شد .
به مرور زمان و با پیشرفت رو شهای رن گآمیزی و استفاده از مواد افزودنی جدید مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، تنوع رنگی خودروها بسیار افزایش یافت که در ده ههای 60 و 70 میلادی به اوج رسید

کاربرد رنگ خورو

رنگ خودرو تأثیر زیادی بر زیبایی آن دارد. البته این تنها فایده آن نیست. رنگ خودرو م یتواند از
تابش آفتاب به بدنه خودرو جلوگیری کند و مانع از ایجاد خ طوخش روی بدنه شود. ولی باید در انتخاب
رنگ خودرو دقت کنید. چون ب هراحتی نم یتوانید آن را تغییر دهید و حتی ممکن است که مجبور شوید
خودروی خود را تعویض کنید . .زمانی که خودرویی را خریداری م یکنیم، اولین چیزی که ما را تحت
تاثیر قرار م یدهد ظاهر خودرو است، رنگ خودرو علاوه بر زیبایی در قیمت آن بسیار موثر است. در
ادامه با انواع رنگ خودرو و بهترین رنگ ماشین آشنا م یشویم. علاوه بر آن کد رنگ خودرو و محل
آن، دلیل تفاوت قیمت رنگ خودرو و معیارهای انتخاب بهترین رنگ ماشین را بررسی م یکنی م .

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با متخصصان