دستگاه ضخامت سنج رنگ خودرو

  • توسط ghanbari
  • ۱۰ ماه پیش
  • نظرات غیر فعال شده است

دستگاه ضخامت سنج رنگ خودرو

دستگاه ضخامت سنج رنگ خودرو دستگاهی است که برای اندازه گیری ضخامت پوشش رنگ خودرو استفاده می شود. این دستگاه می تواند برای شناسایی رنگ آمیزی های قبلی، رنگ آمیزی های بد و آسیب های ناشی از آب و هوا استفاده شود.

دستگاه ضخامت سنج رنگ خودرو معمولاً یک دستگاه دستی کوچک است که دارای یک پروب است که روی سطح خودرو قرار می گیرد. پروب یک جریان الکتریکی را از طریق پوشش رنگ به فلز زیرین ارسال می کند و اندازه گیری می کند که چه مقدار از جریان از بین می رود. ضخامت پوشش رنگ بر اساس مقدار جریانی که از بین می رود محاسبه می شود.

دستگاه ضخامت سنج رنگ خودرو برای استفاده نسبتاً آسان است. برای استفاده از دستگاه، باید پروب را روی سطح خودرو قرار دهید و دکمه را فشار دهید. دستگاه سپس ضخامت پوشش رنگ را بر روی صفحه نمایش نشان می دهد.

ضخامت پوشش رنگ خودرو باید در محدوده مشخصی باشد. اگر ضخامت پوشش رنگ از حد مجاز کمتر باشد، ممکن است رنگ آمیزی قبلی از بین رفته باشد. اگر ضخامت پوشش رنگ از حد مجاز بیشتر باشد، ممکن است رنگ آمیزی بیش از حد اعمال شده باشد.

دستگاه ضخامت سنج رنگ خودرو ابزاری مفید برای صاحبان خودرو و متخصصان تعمیر خودرو است. این دستگاه می تواند برای شناسایی مشکلات با پوشش رنگ خودرو استفاده شود و می تواند به تعیین اینکه آیا خودرو در تصادف بوده است یا خیر کمک کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
ارتباط با متخصصان