گیربکس قدیم و جدید فیدلیتی

فیدلیتی 2023 با گیربکس 6 سرعته دوکلاچه جایگزین گیربکس CVT شده است. این گیربکس جدید از مبدل گشتاور استفاده می کند و می تواند شتاب و عملکرد بهتری را ارائه دهد. همچنین، این گیربکس مصرف سوخت بهتری را نسبت به CVT ارائه می دهد.

گیربکس CVT یک نوع گیربکس است که نسبت دنده آن پیوسته قابل تغییر است. این بدان معناست که گیربکس CVT می تواند بین طیف گسترده ای از نسبت دنده ها بدون نیاز به تعویض دنده، تغییر کند.

گیربکس CVT مزایای مختلفی نسبت به گیربکس های سنتی دارد. این مزایا عبارتند از:

 • مصرف سوخت بهتر: گیربکس CVT می تواند مصرف سوخت را تا 20 درصد نسبت به گیربکس های سنتی بهبود بخشد. این به دلیل این است که گیربکس CVT می تواند نسبت دنده را بهینه کند تا موتور را در محدوده بهره وری خود نگه دارد.
 • شتاب بهتر: گیربکس CVT می تواند شتاب را بهبود بخشد. این به دلیل این است که گیربکس CVT می تواند نسبت دنده را به سرعت تغییر دهد تا موتور همیشه بتواند قدرت کافی را به چرخ ها منتقل کند.
 • رانندگی روان تر: گیربکس CVT می تواند رانندگی روان تری را ارائه دهد. این به دلیل این است که گیربکس CVT نیازی به تعویض دنده ندارد که می تواند باعث لرزش و تکان خوردن خودرو شود.

با این حال، گیربکس CVT نیز معایبی دارد. این معایب عبارتند از:

 • گران تر از گیربکس های سنتی: گیربکس CVT گران تر از گیربکس های سنتی است. این به دلیل پیچیدگی بیشتر این نوع گیربکس است.
 • احتمال خرابی بیشتر: گیربکس CVT احتمال خرابی بیشتری نسبت به گیربکس های سنتی دارد. این به دلیل پیچیدگی بیشتر این نوع گیربکس است.
 • نیاز به نگهداری بیشتر: گیربکس CVT نیاز به نگهداری بیشتری نسبت به گیربکس های سنتی دارد. این به دلیل پیچیدگی بیشتر این نوع گیربکس است.

در کل، گیربکس CVT مزایای بیشتری نسبت به معایب دارد. این نوع گیربکس برای رانندگانی که به دنبال مصرف سوخت بهتر، شتاب بهتر و رانندگی روان تر هستند، گزینه مناسبی است. با این حال، این نوع گیربکس نیز گران تر و پیچیده تر از گیربکس های سنتی است.

گیربکس 6 سرعته دوکلاچه یک نوع گیربکس است که از دو کلاچ استفاده می کند. این گیربکس می تواند تعویض دنده سریعتر و روان تری را نسبت به گیربکس CVT ارائه دهد. همچنین، این گیربکس می تواند شتاب و عملکرد بهتری را ارائه دهد.

گیربکس 6 سرعته دوکلاچه مزایای مختلفی نسبت به گیربکس CVT دارد. این مزایا عبارتند از:

 • تعویض دنده سریعتر و روان تر: گیربکس 6 سرعته دوکلاچه می تواند تعویض دنده سریعتر و روان تری را نسبت به گیربکس CVT ارائه دهد. این به دلیل این است که گیربکس 6 سرعته دوکلاچه از دو کلاچ استفاده می کند که می تواند دنده ها را سریعتر و روان تر تغییر دهد.
 • شتاب و عملکرد بهتر: گیربکس 6 سرعته دوکلاچه می تواند شتاب و عملکرد بهتری را نسبت به گیربکس CVT ارائه دهد. این به دلیل این است که گیربکس 6 سرعته دوکلاچه می تواند نسبت دنده را بهینه کند تا موتور را در محدوده بهره وری خود نگه دارد.
 • مصرف سوخت بهتر: گیربکس 6 سرعته دوکلاچه می تواند مصرف سوخت بهتری را نسبت به گیربکس CVT ارائه دهد. این به دلیل این است که گیربکس 6 سرعته دوکلاچه می تواند نسبت دنده را بهینه کند تا موتور را در محدوده بهره وری خود نگه دارد.

با این حال، گیربکس 6 سرعته دوکلاچه نیز معایبی دارد. این معایب عبارتند از:

 • گران تر از گیربکس CVT: گیربکس 6 سرعته دوکلاچه گران تر از گیربکس CVT است. این به دلیل پیچیدگی بیشتر این نوع گیربکس است.
 • احتمال خرابی بیشتر: گیربکس 6 سرعته دوکلاچه احتمال خرابی بیشتری نسبت به گیربکس CVT دارد. این به دلیل پیچیدگی بیشتر این نوع گیربکس است.
 • نیاز به نگهداری بیشتر: گیربکس 6
 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با متخصصان