گیربکس و اکسل خودروهای برقی

 • توسط ghanbari
 • ۱۰ ماه پیش
 • نظرات غیر فعال شده است

گیربکس و اکسل خودروهای برقی

گیربکس و اکسل خودروهای برقی از نظر ساختار و عملکرد با خودروهای بنزینی متفاوت هستند.

گیربکس خودروهای برقی

در خودروهای بنزینی، گیربکس وظیفه تغییر نسبت دنده‌ها را بر عهده دارد. این امر باعث می‌شود که خودرو بتواند در سرعت‌های مختلف رانندگی کند.

در خودروهای برقی، گیربکس معمولاً ساده‌تر از خودروهای بنزینی است. این امر به دلیل این است که موتورهای الکتریکی نسبت به موتورهای احتراق داخلی از محدوده سرعت بیشتری برخوردار هستند.

در برخی از خودروهای برقی، گیربکس حذف شده است و موتور الکتریکی مستقیماً به چرخ‌ها متصل است. این امر باعث می‌شود که خودرو ساده‌تر و کارآمدتر شود.

اکسل خودروهای برقی

در خودروهای بنزینی، اکسل وظیفه انتقال قدرت از گیربکس به چرخ‌ها را بر عهده دارد.

در خودروهای برقی، اکسل معمولاً ساده‌تر از خودروهای بنزینی است. این امر به دلیل این است که موتورهای الکتریکی وزن کمتری نسبت به موتورهای احتراق داخلی دارند.

در برخی از خودروهای برقی، اکسل حذف شده است و موتور الکتریکی مستقیماً به چرخ‌ها متصل است. این امر باعث می‌شود که خودرو ساده‌تر و کارآمدتر شود.

تفاوت‌های اصلی گیربکس و اکسل خودروهای برقی با خودروهای بنزینی

 • گیربکس خودروهای برقی ساده‌تر و معمولاً دارای دنده‌های کمتری است.

 • در برخی از خودروهای برقی، گیربکس حذف شده است و موتور الکتریکی مستقیماً به چرخ‌ها متصل است.

 • اکسل خودروهای برقی معمولاً ساده‌تر و دارای وزن کمتری است.

 • در برخی از خودروهای برقی، اکسل حذف شده است و موتور الکتریکی مستقیماً به چرخ‌ها متصل است.

این تفاوت‌ها باعث می‌شود که خودروهای برقی از نظر ساختار و عملکرد ساده‌تر و کارآمدتر از خودروهای بنزینی باشند.

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
ارتباط با متخصصان