توضیح ضریب دنده و ضریب دیفرانسیل به زبان ساده

ضریب دنده در یک خودرو به نسبت دور محور میل لنگ به دور محور چرخ ها گفته می شود. ضریب دنده معمولاً با یک عدد بیان می شود که بزرگتر بودن آن باعث کاهش دور موتور و افزایش سرعت خودرو می شود. به عنوان مثال، ضریب دنده 3:1 به این معنی است که برای هر سه دور محور میل لنگ، محور چرخ ها یک دور می چرخد.

ضریب دنده دیفرانسیل نیز به نسبت دور محور چرخ های جلو به دور محور چرخ های عقب گفته می شود. ضریب دنده دیفرانسیل معمولاً با یک عدد بیان می شود که بزرگتر بودن آن باعث افزایش قدرت محور چرخ های عقب و کاهش قدرت محور چرخ های جلو می شود. به عنوان مثال، ضریب دنده دیفرانسیل 3:1 به این معنی است که برای هر سه دور محور چرخ های عقب، محور چرخ های جلو یک دور می چرخد.

ضریب دنده و ضریب دنده دیفرانسیل هر دو بر عملکرد خودرو تأثیر می گذارند. ضریب دنده با افزایش سرعت خودرو، دور موتور را کاهش می دهد و مصرف سوخت را نیز کاهش می دهد. ضریب دنده دیفرانسیل با افزایش قدرت محور چرخ های عقب، به خودرو در عبور از شرایط سخت کمک می کند.

در اینجا برخی از مزایای استفاده از ضریب دنده و ضریب دنده دیفرانسیل آورده شده است:

 • افزایش سرعت خودرو
 • کاهش دور موتور
 • کاهش مصرف سوخت
 • افزایش قدرت محور چرخ های عقب
 • کمک به خودرو در عبور از شرایط سخت

در اینجا برخی از معایب استفاده از ضریب دنده و ضریب دنده دیفرانسیل آورده شده است:

 • افزایش قیمت خودرو
 • افزایش پیچیدگی خودرو
 • افزایش هزینه تعمیر و نگهداری خودرو

در کل، استفاده از ضریب دنده و ضریب دنده دیفرانسیل مزایای بیشتری نسبت به معایب دارد. این دو قطعه برای عملکرد بهتر خودرو ضروری هستند.

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با متخصصان