اصول کارشناسی انواع سیستم ترمز دستی

 • توسط ghanbari
 • ۱۰ ماه پیش
 • نظرات غیر فعال شده است

اصول کارشناسی انواع سیستم ترمز دستی

سیستم ترمز دستی، یکی از مهم ترین سیستم های ایمنی خودرو است. این سیستم، وظیفه متوقف کردن خودرو در هنگام پارک کردن یا توقف اضطراری را بر عهده دارد. آموزش کارشناسی رنگ خودرو آرین تست

سیستم ترمز دستی، انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

 • سیستم ترمز دستی مکانیکی: در این نوع سیستم، نیروی ترمز از طریق سیم های مکانیکی به لنت های ترمز منتقل می شود.
 • سیستم ترمز دستی هیدرولیکی: در این نوع سیستم، نیروی ترمز از طریق روغن هیدرولیک به لنت های ترمز منتقل می شود.
 • سیستم ترمز دستی برقی: در این نوع سیستم، نیروی ترمز از طریق موتور الکتریکی به لنت های ترمز منتقل می شود.

اصول کارشناسی انواع سیستم ترمز دستی، عبارتند از:

 • بررسی ظاهری سیستم ترمز دستی: در این مرحله، باید به بررسی وضعیت سیم ها، لوله ها، لنت ها و سایر قطعات سیستم ترمز دستی پرداخته شود.
 • آزمایش عملکرد سیستم ترمز دستی: در این مرحله، باید عملکرد سیستم ترمز دستی در حالت پارک و حالت ترمز اضطراری مورد بررسی قرار گیرد.
 • تعمیر و نگهداری سیستم ترمز دستی: در صورت مشاهده هر گونه مشکل در سیستم ترمز دستی، باید اقدامات لازم برای تعمیر یا تعویض قطعات معیوب انجام شود.

در ادامه به بررسی هر یک از مراحل کارشناسی سیستم ترمز دستی می پردازیم:

بررسی ظاهری سیستم ترمز دستی

در این مرحله، باید به بررسی وضعیت سیم ها، لوله ها، لنت ها و سایر قطعات سیستم ترمز دستی پرداخته شود. برخی از مواردی که باید در این مرحله بررسی شود، عبارتند از:

 • وضعیت سیم های ترمز دستی: سیم های ترمز دستی باید سالم و بدون آسیب باشند. در صورت مشاهده هر گونه آسیب یا فرسودگی در سیم های ترمز دستی، باید آنها تعویض شوند.
 • وضعیت لوله های ترمز دستی: لوله های ترمز دستی باید سالم و بدون نشتی باشند. در صورت مشاهده هر گونه آسیب یا نشتی در لوله های ترمز دستی، باید آنها تعویض شوند.
 • وضعیت لنت های ترمز دستی: لنت های ترمز دستی باید سالم و دارای ضخامت کافی باشند. در صورت مشاهده هر گونه آسیب یا سایش در لنت های ترمز دستی، باید آنها تعویض شوند.
 • وضعیت سایر قطعات سیستم ترمز دستی: سایر قطعات سیستم ترمز دستی مانند اهرم ترمز دستی، ضامن ترمز دستی و کابل ترمز دستی نیز باید بررسی شوند. در صورت مشاهده هر گونه آسیب یا فرسودگی در این قطعات، باید آنها تعمیر یا تعویض شوند.
  تاثیر محل قرار گرفتن موتور بر عملکرد آن

آزمایش عملکرد سیستم ترمز دستی

در این مرحله، باید عملکرد سیستم ترمز دستی در حالت پارک و حالت ترمز اضطراری مورد بررسی قرار گیرد. برخی از مواردی که باید در این مرحله بررسی شود، عبارتند از:

 • عملکرد سیستم ترمز دستی در حالت پارک: در این حالت، سیستم ترمز دستی باید بتواند خودرو را به طور ایمن در محل خود نگه دارد.
 • عملکرد سیستم ترمز دستی در حالت ترمز اضطراری: در این حالت، سیستم ترمز دستی باید بتواند خودرو را به سرعت متوقف کند.

برای آزمایش عملکرد سیستم ترمز دستی در حالت پارک، باید خودرو را در شیب قرار داده و ترمز دستی را بکشید. اگر خودرو در محل خود ثابت بماند، نشان دهنده عملکرد صحیح سیستم ترمز دستی در حالت پارک است. آموزش کارشناسی رنگ خودرو آرین تست

برای آزمایش عملکرد سیستم ترمز دستی در حالت ترمز اضطراری، باید خودرو را با سرعت بالا حرکت داده و ترمز دستی را بکشید. اگر خودرو به سرعت متوقف شود، نشان دهنده عملکرد صحیح سیستم ترمز دستی در حالت ترمز اضطراری است. آموزش کارشناسی رنگ خودرو آرین تست

تعمیر و نگهداری سیستم ترمز دستی

در صورت مشاهده هر گونه مشکل در سیستم ترمز دستی، باید اقدامات لازم برای تعمیر یا تعویض قطعات معیوب انجام شود. برخی از مشکلات رایج سیستم ترمز دستی عبارتند از:

 • آسیب یا فرسودگی سیم های ترمز دستی
 • آسیب یا نشتی در لوله های ترمز دستی
 • سایش لنت های ترمز دستی
 • آسیب یا فرسودگی سایر قطعات سیستم ترمز دستی

با انجام تعمیر و نگهداری صحیح سیستم ترمز دستی، می توان از عملکرد صحیح و ایمن این سیستم اطمینان حاصل کرد. آموزش کارشناسی رنگ خودرو آرین تست

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
ارتباط با متخصصان