مضرات زیاد بودن روغن گیربکس

زیاد بودن روغن گیربکس می تواند باعث مشکلات مختلفی در گیربکس شود. برخی از مضرات زیاد بودن روغن گیربکس عبارتند از:

 • ایجاد فشار اضافی بر روی قطعات گیربکس
 • کاهش عمر گیربکس
 • افزایش احتمال نشتی روغن گیربکس
 • کاهش کارایی گیربکس
 • ایجاد صداهای ناخواسته در گیربکس
 • گرم شدن بیش از حد گیربکس
 • خرابی گیربکس

اگر سطح روغن گیربکس بیش از حد باشد، می تواند باعث ایجاد فشار اضافی بر روی قطعات گیربکس شود. این می تواند باعث کاهش عمر گیربکس و افزایش احتمال نشتی روغن گیربکس شود. همچنین می تواند باعث کاهش کارایی گیربکس و ایجاد صداهای ناخواسته در گیربکس شود. در موارد شدید، زیاد بودن روغن گیربکس می تواند باعث گرم شدن بیش از حد گیربکس و خرابی آن شود.

برای جلوگیری از زیاد بودن روغن گیربکس، باید سطح روغن گیربکس را به طور منظم بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تخلیه کنید. همچنین باید روغن گیربکس را طبق توصیه سازنده خودرو تعویض کنید.

در اینجا برخی از نکات برای جلوگیری از زیاد بودن روغن گیربکس آورده شده است:

 • سطح روغن گیربکس را به طور منظم بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تخلیه کنید.
 • روغن گیربکس را طبق توصیه سازنده خودرو تعویض کنید.
 • از اضافه کردن بیش از حد روغن گیربکس به گیربکس خودداری کنید.
 • اگر سطح روغن گیربکس بیش از حد است، آن را تخلیه کنید.

با رعایت این نکات می توانید از زیاد بودن روغن گیربکس و مشکلات ناشی از آن جلوگیری کنید.

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با متخصصان