انواع سیستم تعلیق مختلف

انواع سیستم تعلیق مختلف خودرو بر اساس نوع اتصال چرخ‌ها به هم دسته بندی می‌شوند. سیستم تعلیق مستقل و سیستم تعلیق وابسته دو نوع اصلی سیستم تعلیق خودرو هستند.

سیستم تعلیق مستقل

در سیستم تعلیق مستقل، هر چرخ به صورت مستقل از چرخ‌های دیگر حرکت می‌کند. این سیستم تعلیق باعث افزایش راحتی سرنشینان و بهبود فرمان‌پذیری خودرو می‌شود.

سیستم تعلیق مستقل به دو نوع سیستم تعلیق مک فرسون و سیستم تعلیق چند اتصاله تقسیم می‌شود.

 • سیستم تعلیق مک فرسون: سیستم تعلیق مک فرسون یکی از رایج‌ترین انواع سیستم تعلیق مستقل است. در این سیستم، فنر و کمک‌فنر در یک واحد قرار گرفته‌اند و به طبق متصل شده‌اند.
 • سیستم تعلیق چند اتصاله: سیستم تعلیق چند اتصاله پیچیده‌ترین نوع سیستم تعلیق مستقل است. در این سیستم، از چندین اتصال برای اتصال چرخ به شاسی استفاده می‌شود. این امر باعث بهبود فرمان‌پذیری و کنترل خودرو می‌شود.

سیستم تعلیق وابسته

در سیستم تعلیق وابسته، چرخ‌های یک طرف خودرو به صورت مشترک حرکت می‌کنند. این سیستم تعلیق ساده‌تر و ارزان‌تر از سیستم تعلیق مستقل است، اما راحتی سرنشینان و فرمان‌پذیری خودرو را کاهش می‌دهد.

سیستم تعلیق وابسته به دو نوع سیستم تعلیق بازویی و سیستم تعلیق محوری تقسیم می‌شود.

 • سیستم تعلیق بازویی: در سیستم تعلیق بازویی، از دو بازو برای اتصال چرخ‌های یک طرف خودرو به شاسی استفاده می‌شود. این سیستم تعلیق نسبتاً ساده و ارزان است.
 • سیستم تعلیق محوری: در سیستم تعلیق محوری، چرخ‌های یک طرف خودرو توسط یک محور مشترک به شاسی متصل می‌شوند. این سیستم تعلیق ساده‌ترین نوع سیستم تعلیق وابسته است.

انواع دیگر سیستم تعلیق خودرو عبارتند از:

 • سیستم تعلیق بادی: در سیستم تعلیق بادی، از فنرهای بادی برای جذب ضربات و ارتعاشات استفاده می‌شود. این سیستم تعلیق باعث افزایش راحتی سرنشینان می‌شود.
 • سیستم تعلیق فعال: در سیستم تعلیق فعال، از حسگرها و سیستم‌های کنترل الکترونیکی برای تنظیم ارتفاع و سختی سیستم تعلیق در زمان واقعی استفاده می‌شود. این سیستم تعلیق باعث بهبود فرمان‌پذیری، کنترل و راحتی خودرو می‌شود.

انتخاب نوع سیستم تعلیق خودرو به عوامل مختلفی از جمله نوع خودرو، کاربرد خودرو و بودجه مشتری بستگی دارد.

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با متخصصان