تشخیص بتونه‌کاری، صافکاری و لیسه‌گیری بدون رنگ

 • توسط ghanbari
 • ۱۰ ماه پیش
 • نظرات غیر فعال شده است

تشخیص بتونه‌کاری، صافکاری و لیسه‌گیری بدون رنگ

تشخیص بتونه‌کاری، صافکاری و لیسه‌گیری بدون رنگ در خودرو می‌تواند برای خریداران خودروی دست دوم مفید باشد. این فرآیندها می‌توانند برای پنهان کردن آسیب‌های بدنه خودرو استفاده شوند و می‌توانند بر ارزش خودرو تأثیر بگذارند. آموزش کارشناسی رنگ خودرو آرین تست

بتونه‌کاری، صافکاری و لیسه‌گیری بدون رنگ همگی روش‌هایی برای ترمیم آسیب‌های بدنه خودرو هستند. بتونه‌کاری شامل پر کردن فرورفتگی‌های عمیق در بدنه خودرو با بتونه است. صافکاری شامل از بین بردن تاب‌خوردگی‌ها و خمیدگی‌های بدنه خودرو است. لیسه‌گیری بدون رنگ شامل برداشتن خراش‌های سطحی از بدنه خودرو است. آموزش کارشناسی رنگ خودرو آرین تست

برای تشخیص بتونه‌کاری، صافکاری و لیسه‌گیری بدون رنگ در خودرو، می‌توانید از مراحل زیر پیروی کنید:

 • بررسی نور خورشید یا نور فرابنفش: در معرض نور خورشید یا نور فرابنفش قرار دادن بدنه خودرو می‌تواند به تشخیص بتونه‌کاری کمک کند. اگر در بدنه خودرو بتونه‌کاری شده باشد، در معرض نور خورشید یا نور فرابنفش، بتونه به رنگ سفید یا زرد تغییر رنگ می‌دهد.
 • بررسی سطح بدنه خودرو: در صورت وجود بتونه‌کاری، سطح بدنه خودرو معمولاً صاف‌تر و یکدست‌تر از سطح بدنه اصلی خودرو است.
 • بررسی رنگ بدنه خودرو: در صورت وجود بتونه‌کاری، رنگ بدنه خودرو معمولاً از نظر درخشش و عمق با رنگ بدنه اصلی خودرو متفاوت است.
 • بررسی خطوط و زوایای بدنه خودرو: در صورت وجود صافکاری، خطوط و زوایای بدنه خودرو معمولاً از نظر صافی و یکدستی با خطوط و زوایای بدنه اصلی خودرو متفاوت است.
 • بررسی خراش‌های سطحی بدنه خودرو: در صورت وجود لیسه‌گیری بدون رنگ، خراش‌های سطحی بدنه خودرو معمولاً از نظر عمق و صافی با خراش‌های سطحی بدنه اصلی خودرو متفاوت است.
  اموزش بازیابی رنگ خودرو لارستان

اگر نگران بتونه‌کاری، صافکاری و لیسه‌گیری بدون رنگ در خودرو هستید، می‌توانید برای بررسی بیشتر به یک کارشناس خودرو مراجعه کنید. آموزش کارشناسی رنگ خودرو آرین تست

در ادامه، برخی از نکات مهم برای تشخیص بتونه‌کاری، صافکاری و لیسه‌گیری بدون رنگ در خودرو آورده شده است:

 • بررسی نور خورشید یا نور فرابنفش: اگر در معرض نور خورشید یا نور فرابنفش قرار گرفتن بدنه خودرو باعث تغییر رنگ بتونه شود، نشان‌دهنده این است که بتونه‌کاری در خودرو انجام شده است.
 • بررسی سطح بدنه خودرو: اگر سطح بدنه خودرو صاف‌تر و یکدست‌تر از سطح بدنه اصلی خودرو باشد، نشان‌دهنده این است که بتونه‌کاری در خودرو انجام شده است.
 • بررسی رنگ بدنه خودرو: اگر رنگ بدنه خودرو از نظر درخشش و عمق با رنگ بدنه اصلی خودرو متفاوت باشد، نشان‌دهنده این است که بتونه‌کاری در خودرو انجام شده است.
 • بررسی خطوط و زوایای بدنه خودرو: اگر خطوط و زوایای بدنه خودرو از نظر صافی و یکدستی با خطوط و زوایای بدنه اصلی خودرو متفاوت باشد، نشان‌دهنده این است که صافکاری در خودرو انجام شده است.
 • بررسی خراش‌های سطحی بدنه خودرو: اگر خراش‌های سطحی بدنه خودرو از نظر عمق و صافی با خراش‌های سطحی بدنه اصلی خودرو متفاوت باشد، نشان‌دهنده این است که لیسه‌گیری بدون رنگ در خودرو انجام شده است. آموزش کارشناسی رنگ خودرو آرین تست

با توجه به نکات ذکرشده، می‌توانید احتمال خرید خودروی دست دومی که در آن بتونه‌کاری، صافکاری یا لیسه‌گیری بدون رنگ انجام شده است، را کاهش دهید. آموزش کارشناسی رنگ خودرو آرین تست

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
ارتباط با متخصصان