اصول کارشناسی سیستم تهویه مطبوع

 • توسط ghanbari
 • ۱۰ ماه پیش
 • نظرات غیر فعال شده است

اصول کارشناسی سیستم تهویه مطبوع

اصول کارشناسی سیستم تهویه مطبوع خودرو، عبارتند از:

 • بررسی ظاهری سیستم تهویه مطبوع: در این مرحله، باید به بررسی وضعیت کمپرسور، کندانسور، اواپراتور، رادیاتور، فن ها و سایر قطعات سیستم تهویه مطبوع پرداخته شود.
 • آزمایش عملکرد سیستم تهویه مطبوع: در این مرحله، باید عملکرد سیستم تهویه مطبوع در حالت سرمایش و حالت گرمایش مورد بررسی قرار گیرد.
 • تعمیر و نگهداری سیستم تهویه مطبوع: در صورت مشاهده هر گونه مشکل در سیستم تهویه مطبوع، باید اقدامات لازم برای تعمیر یا تعویض قطعات معیوب انجام شود.

در ادامه به بررسی هر یک از مراحل کارشناسی سیستم تهویه مطبوع می پردازیم:

بررسی ظاهری سیستم تهویه مطبوع

در این مرحله، باید به بررسی وضعیت کمپرسور، کندانسور، اواپراتور، رادیاتور، فن ها و سایر قطعات سیستم تهویه مطبوع پرداخته شود. برخی از مواردی که باید در این مرحله بررسی شود، عبارتند از:

 • وضعیت کمپرسور: کمپرسور باید سالم و بدون نشتی باشد. در صورت مشاهده هر گونه آسیب یا نشتی در کمپرسور، باید آن تعویض شود.
 • وضعیت کندانسور: کندانسور باید سالم و بدون نشتی باشد. در صورت مشاهده هر گونه آسیب یا نشتی در کندانسور، باید آن تعویض شود.
 • وضعیت اواپراتور: اواپراتور باید سالم و بدون نشتی باشد. در صورت مشاهده هر گونه آسیب یا نشتی در اواپراتور، باید آن تعویض شود.
 • وضعیت رادیاتور: رادیاتور باید سالم و بدون نشتی باشد. در صورت مشاهده هر گونه آسیب یا نشتی در رادیاتور، باید آن تعویض شود.
 • وضعیت فن ها: فن ها باید سالم و بدون آسیب باشند. در صورت مشاهده هر گونه آسیب در فن ها، باید آنها تعمیر یا تعویض شوند.
 • وضعیت سایر قطعات سیستم تهویه مطبوع: سایر قطعات سیستم تهویه مطبوع مانند ترموستات، شیر برقی و فیلتر هوا نیز باید بررسی شوند. در صورت مشاهده هر گونه آسیب یا فرسودگی در این قطعات، باید آنها تعمیر یا تعویض شوند.
  اموزش صافکاری پیشرفتهPDRاهواز

آزمایش عملکرد سیستم تهویه مطبوع

در این مرحله، باید عملکرد سیستم تهویه مطبوع در حالت سرمایش و حالت گرمایش مورد بررسی قرار گیرد. برخی از مواردی که باید در این مرحله بررسی شود، عبارتند از:

 • عملکرد سیستم تهویه مطبوع در حالت سرمایش: در این حالت، سیستم تهویه مطبوع باید بتواند دمای هوای داخل کابین خودرو را به دمای مطلوب کاهش دهد.
 • عملکرد سیستم تهویه مطبوع در حالت گرمایش: در این حالت، سیستم تهویه مطبوع باید بتواند دمای هوای داخل کابین خودرو را به دمای مطلوب افزایش دهد.

برای آزمایش عملکرد سیستم تهویه مطبوع در حالت سرمایش، باید خودرو را در حالت دور آرام قرار داده و سیستم تهویه مطبوع را روشن کنید. اگر دمای هوای داخل کابین خودرو به سرعت کاهش یابد، نشان دهنده عملکرد صحیح سیستم تهویه مطبوع در حالت سرمایش است. آموزش کارشناسی رنگ خودرو آرین تست

برای آزمایش عملکرد سیستم تهویه مطبوع در حالت گرمایش، باید خودرو را در حالت دور آرام قرار داده و سیستم تهویه مطبوع را روشن کنید. اگر دمای هوای داخل کابین خودرو به سرعت افزایش یابد، نشان دهنده عملکرد صحیح سیستم تهویه مطبوع در حالت گرمایش است. آموزش کارشناسی رنگ خودرو آرین تست

تعمیر و نگهداری سیستم تهویه مطبوع

در صورت مشاهده هر گونه مشکل در سیستم تهویه مطبوع، باید اقدامات لازم برای تعمیر یا تعویض قطعات معیوب انجام شود. برخی از مشکلات رایج سیستم تهویه مطبوع عبارتند از:

 • نشتی در سیستم تهویه مطبوع
 • خرابی کمپرسور
 • خرابی کندانسور
 • خرابی اواپراتور
 • خرابی رادیاتور
 • خرابی فن ها
 • خرابی ترموستات
 • خرابی شیر برقی
 • خرابی فیلتر هوا
 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
ارتباط با متخصصان