♦آموزش کارشناسی تشخیص رنگ شدگی خودرو

خرید خودرو  و نگهداری از آن جزء مسائلی ست که توجه زیادی را به خود جلب کرده و

هرروزه بحث ها و راهکارهای مختلفی در این مورد قابل ارائه است.مطلب امروز آرین تست وآموزشگاه فنی

نخبگان

در همین راستا با موضوع آموزش کارشناسی تشخیص رنگ شدگی خودرو به راهکار های مراقبت ازخودرو می

پردازد.

آرین تست با طرح موضوع مراقبت از خودرو در مقاله آموزش کارشناسی تشخیص رنگ شدگی خودرو سعی

در ارائه مطالبی دارد

که به شما کمک میکند بتوانید از خودروی خود چندین سال استفاده کرده و از لحاظ هزینه ای

هم خیلی درگیر هزینه های بالا نشوید.

با ما همراه باشید با مطلب آموزش کارشناسی تشخیص رنگ شدگی خودرو

 عدد شير برقي دارد. OMVL رگلاتوركيت ميزان گاز ورودي بر اساس تنظيمات

اوليه رگلاتور تعيين مي گردد. استپر موتور سيگنال خود را از

گاز هم با استفاده از فيدبكي كه توسط سنسور اكسيژن تامين ECU گاز دريافت مي كند

و ECU مي گردد، پردازش لازم براي تصحيح مقدار گاز ورودي به ميكسر را انجام مي دهد

و سپس اين تصحيحات در قالب يك سيگنال خروجي به استپر داده مي شود و استپر

تعيين مي كند تا چه اندازه دبي گاز خروجي از استپر بايد تغيير يابد. يك مزيت اين كيت

گازسوز كنترل و تنظيم دبي سوخت دركليه حالتهاي مختلف عملكرد موتور مي باشد

كه خود زمينه مناسبي براي استفاده از كاتاليست ها در خودروهاي مجهز به كيت گازسوز

را فراهم مي آورد، بنابراين سطح آلااينده ها كاهش مناسبي خواهد داشت.

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

 

همانطور كه گفته شد كنترل ميزان سوخت توسط شير برقي متغير صورت مي گيرد

بطوريكه موتور پله اي به عنوان يك شير كنترل كننده جرم سوخت عمل مي نمايد

و با تغيير سطح مقطع عبور جريان گاز، گاز صورت ECU دبي سوخت گازي را تعيين

مي نمايد و تغيير مقدار سوخت با فرمان ارسالي از

ميگيرد. موتور پله اي در قسمت فشار پايين كيت گازسوز قرار دارد و حل قرار گرفتن

آن بين رگلاتور سه مرحله اي و ميكسر مي باشد. استپر با يك شلنگ لاستيكي

به ميكسر متصل مي شود.

گاز خارج شده از استپر و هواي ورودي كه از فيلتر هوا گذشته و وارد شلنگ

هواي ورودي گشته،هردو باهم وارد ميكسر مي گردند. ميكسر همانطور كه از نامش پيداست

كارش مخلوط كردن گاز وهوا مي باشد. قطر آن مطابق قطر دهانه ورودي دريچه گاز مي باشد.

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

طراحي اين قطعه اهميت بالايي دارد بطوريكه پارامترهاي سيستم كه در آلودگي و توان

خروجي دخيل هستند را تحت تاثير قرار ميدهد.

گاز، از دو قطعه الكترونيكي به نامهاي امولاتور و ECU بنزين علاوه بر ECU روي جعبه

پلاستيكي ادونسر قرار دارد. اخيرا در كيتهاي توليدي امولاتور به صورت يك قطعه مجزا

حذف شده است و گاز تعبيه شده است. ECU مجموعه به صورت واحد درعملكرد امولاتور بدين ترتيب است :

چنانچه در سيستم از سوخت بنزيني استفاده مي شود اين قطعه عملا هيچ نقشي

ندارد و بصورت اتصال كوتاه عمل مي كند ولي هنگامي كه سيستم با سوخت گازي

كار مي كند ميبايستي انژكتورهاي بنزيني از مدار خارج گردند تا سوخت بنزين به داخل

موتور تزريق نگردد، لذا اين قطعه كار شبيه سازي انژكتورهاي بنزيني را انجام مي دهد

و از توليد كد خطا درecuبنزين جلوگيري مي كند. براي اصلاح زاويه جرقه در حالت استفاده

از گاز، از پيش انداز جرقه يا ادونسر استفاده مي گردد. اين قطعه الكترونيكي در حالت

سوخت گاز، فعال شده و زمان جرقه را نسبت به حالت بنزين ادوانس مي

كند. اين زاويه در حالت سوخت بنزين و گاز تفاوت دارد و ميزان صحيح آن اهميت بسزايي دركاركرد موتور دارد.

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

کارشناسی رنگ خودرو :  اموزش نقاشی رنگ خودرو لاهیجان

از آنجا كه سرعت شعله در مخلوط گاز و هوا كمتر از مخلوط هوا و بنزين است،

لذا مي بايستي براي حصول احتراق كامل در موتور گازسوز زمان بيشتري نسبت

به موتور بنزيني داده شود. بنابراين بايد احتراق زودتر در سيلندر اتفاق بيفتد و

اين بدان معناست كه در حالت كار با سوخت گاز نسبت به حالت بنزيني،

بايستي ادونسي جداگانه غير از ادوانس در حالت بنزين(قبلا با اين ادوانس

آشنايي داشتيم و ميزان آن متغير و در بازه 7 الي 15 درجه مي باشد) صورت پذيرد. اين ميزان ادوانس ثابت

بنزين گزارش ECU بوده و مقدار آن بسته به نوع خودرو فرق مي كند.

ادونسر اطلاعات خود را به كرده و نهايتا ميزان آوانس در حالت گازسوز تعيين گردد.

تنظيم بودن خودرو در آوانس مربوطه منجربه عملكرد مناسب خودرو و نهايتا باعث

كاهش آلودگي و مصرف سوخت و تاثير مثبت بر شتاب خودروخواهد داشت.

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

در خصوص توضيحاتي كه پيرامون عملكرد سيستم گازسوز در خودروي وانت ارائه شد،

نقشه شماتيكي در پايين آورده شده كه اتصالات برقي قطعات و ارتباط سيستم

گازسوز و بنزين سوز را نشان مي دهد و در ادامه نقشه جدولي تهيه شده كه

توضيحات مربوط به علائم اختصاري قطعات روي نقشه را شامل ميشود.

 • خودروهاي دوگانه سوز

 • الزامات و نكات ايمني 

سيستم هاي سوخت رساني از آغاز تا كنون تحولات بسياري را پشت سر گذاشته اند.

سيستم هاي اوليه بسيار ساده بودند و به مرور زمان بر اثر محدوديت هاي زيست

محيطي و نيز منابع انرژي، دچارتحولات بسياري شده اند، بطوريكه با گذشت زمان

و رفته رفته سوختهاي گازي جايگزين سوخت هاي شده اند. (LPG) رايج فعلي همانند

سوخت هاي مايع، از قبيل بنزين و گازوئيل و همچنين گاز مايعبا توجه به بررسيها و نظر

كارشناسان در خصوص افزايش تعداد خودروها با گذشت زمان و نياز آنان براي تامين

انرژي و با توجه به افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، قيمت حامل هاي انرژي

مانند بنزين نيز در حال افزايش مي باشد و لذا هزينه گزافي براي تامين آن مي بايستي پرداخت گردد.

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

و اين در حالي است كه كشور ماازنظر برخورداري از منابع سرشار گازدر بين كشورهاي

جهان در مقام دوم ازحيث ذخاير گاز قرار دارد بنابراين دير يا زود الگوي مصرف سوخت

كشور بايد به سمت گازسوزكردن خودروها و ساير وسايل مصرف كننده انرژي حركت

كند و در اين زمينه بايد در حد مناسب فرهنگ سازي صورت گيرد و خدمات پس از

فروش مناسب براي خودروهاي گازسوز، گسترش و تغييرات تكنولوژيكي در موتور

خودروها موردتوجه قرار گيرد CNG جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي تا قدرت و شتاب

خودرو كاهش نيابدو نتيجتا اين فعاليتها منجر به ايجاد هواي پاك، صرفه جويي

دربنزين كمك به سلامت و… خواهد شد. CNG سوختي كه امروزه بسيار حائز

اهميت است گاز طبيعي مي باشد كه به اختصار آن راcompressed Natural Gasمي نامند.

اين سوخت در مخازن عظيم زيرزميني تشكيل و تجمع مي یابد.

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

کارشناسی رنگ خودرو :  آموزش کارشناسی رنگ خودرو

گاز طبیعی یا CNG يكي از انواع سوخت هاي فسيلي است كه به صورت گاز يا گاز

همراه نفت خام يا مايعات گازي از چاه ها استخراج مي شود. اين گاز، به طور عمده

از متان تشكيل شده و حاوي مقادير بسيار ناچيزي اتان، پروتان، بوتان و پنتان مي باشد.

مشخصات منحصر به فردگاز طبيعي و مزاياي

بي شمار استفاده از آن به عنوان سوخت جايگزين در خودرو از سال هاي نه چندان

دور در جهان پيگيري شده و اكنون در بيش از ۵٠ كشور جهان از گاز طبيعي به عنوان

سوخت خودرو استفاده مي شود.

از مزاياي بي نظير گازCNGمي توان به موارد زير اشاره كرد:

 •  گاز طبيعي بعد از هيدروژن پاك ترين سوخت جايگزين است.

 • بيش از 80 درصد اين سوخت از متان تشكيل شده است.

 •  گازهاي آلاينده منتشره از خودروها با سوخت گاز طبيعي كمتر از خودروهاي بنزيني يا گازوئيل سوز مشابه مي باشد.

 • اكسيدهاي نيتروژن ( NOX ) حداقل 70 درصد كمتر از حالت بنزين سوز منتشر مي شود.

 • انتشار آلاينده هاي سمي ناشي از تبخير بنزين از باك خودرو، در زمان سوختگيري در خودروهاي دوگانه سوز به وقوع نمي پيوندد.

 • در واحدانرژي گاز طبيعي نسبت به ساير سوختهاي هيدروكربني مايع (بنزيني، گازوئيلي) كربن كمتري داشته كه از اين رو ميزان انتشار دي اكسيد كربن در طي يك مسافت يكسان از خودروهاي گازسوز كمتر است.

 • انتشار هيدروكربنهاي منتشر شده از خودروهاي بنزيني و ديزلي در مجاورت نور خورشيد در لايه ازن ايجاد اختلال مي كنند، اما گاز طبيعي انتشارHC را نسبت به بنزین و یا گازوئیل به میزان بيش از 80 درصد كاهش مي دهد.

 • موتورهايي كه با سوخت گاز طبيعي كار مي كنند به مراتب ذرات معلق به خودروهاي ديزلي و بنزيني توليد مي كنند. اين ذرات كه خطر ابتلا به سرطان و بيماريهاي ريوي را به دنبال دارد، از خطرناكترين آلاينده هاي هوا محسوب مي شود كه اين ذرات دريك خودروي گازسوز به ميزان بيش از 95 درصد كاهش مي يابد.

 • سوخت بنزين داراي گازهاي سمي مي باشد و CNG فاقد آن می باشد. بنزین دارای بنزین است كه سرطانزاست ولي CNG فاقد آن است.

 • ميزان گوگرد درCNG کاهش یافته است. از آنجا که حضور گوگرد تاثیرات سوئی بر عملکرد كاتاليست داشته بنابراين سوخت گازي بي ضررتر براي كاتاليست مي باشد.

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

کارشناسی رنگ خودرو :  اموزش کارشناسی رنگ خودرو خمینی شهر

استانداردهاي سختگيرانه آلودگي سازندگان كيتهاي گازسوز

را به استفاده از تكنولوژيهاي بسيارپيشرفته اي ملزم داشته است كه دقت

بالاي اين تكنولوژي ها باعث افزايش ايمني در سيستم ميشود.مساله ايمني

در اين سيستم ها بسيار حائز اهميت مي باشد چرا كه با سيستمي سروكار

داريم كه درحالت كار با سوخت گازي داراي فشار كاري 200 بار در ناحيه فشار

بالاي سيستم مي باشد كه خود دليل واضحي است كه مي طلبد نسبت به

ايمني اين سيستم ها دقت و توجه كافي مبذول گردد. كيتهايي كه براي

سيستم گاز محصولات ايران خودرو استفاده مي شود يا ميكسري بوده ويا

انژكتوري مي باشد. در خودروهايي روآ، آردي و وانت باردو و پيكان از كيت

ميكسري استفاده مي شود و در خودرو هاي روآي از كيت انژكتوري1OHVG و 2 OHVG استفاده شده است. 

هشدار

متاسفانه اخیرا مشاهده شده است برخی از افراد فرصت طلب,

بدون داشتن دانش کارشناسی رنگ خودرو و عدم آگاهی کامل از مبحث

مهم کارشناسی رنگ خودرو اقدام به برگزاری دوره های آموزش کارشناسی و

تشخیص                                         رنگ                                  شدگی

خودرونموده و باعث ایجاد مشکلاتی در این زمینه برای علاقمندان حوزه کارشناسی رنگ خودرو شده اند.

 

تبلیغات کاذب

ونیز افردی با دادن آگهی در سایت های مختلف اینترنتی به بهانه آموزش از

علاقمندان به رشته کارشناسی رنگ خودرو مبالغی را دریافت کرده و پس از آن

جوابگوی افراد نمی باشند.

لذا خواهشمندیم به هیچ عنوان قبل از حضور و اطمینان از صحت

گفته افراد هیچگونه مبلغی را به حساب هیچ فردی واریز ننمایید.و قبل

از هرگونه اقدامی با کارشناسان آموزشگاه فنی نخبگان مشورت کنید.

نحوه برگزاری جلسات آموزشی و مزایای آموزشگاه

آموزش ها به دو صورت کارگاهی تئوری و عملی فوق العاده حرفه ای تحت نظر

اساتید مجرب دانشگاهی انجام می شود.

اسکان                        رایگان             و                اعطاء            مدارک          داخلی           بین      المللی     و

پذیرش دانشجو و همچنین اعطاء نمایندگی به دانشپذیران محترم از جمله مزایای آموزشگاه

فنی نخبگان می باشد.

پل های ارتباطی

جهت کسب اطلاعات بیشتر,انجام هماهنگی,ثبت نام,نحوه برگزاری و آگاهی از

سر فصل های آموزش کارشناسی و تشخیص رنگ شدگی خودرو و آموزش ریکاوری

رنگ خودرو با کارشناسان مجرب آموزشگاه در تماس باشید.

• پل های ارتباطی ما:

۰۹۱۳۶۷۷۶۰۰۷ – ۰۹۳۵۹۱۳۰۴۹۹ – ۰۹۱۴۰۲۵۷۰۰۱ – ۰۳۱۳۳۲۴۸۳۲۷-03133332718

 

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با متخصصان