آموزش کارشناسی رنگ خودرو

آموزش کارشناسی تشخیص رنگ شدگی خودرو

خرید خودرو  و نگهداری از آن جزء مسائلی ست که توجه زیادی را به خود جلب کرده و

هرروزه بحث ها و راهکارهای مختلفی در این مورد قابل ارائه است.مطلب ایامروز آرین تست وآموزشگاه فنی

نخبگان

در همین راستا با موضوع آموزش کارشناسی تشخیص رنگ شدگی خودرو به راهکار های مراقبت ازخودرو می

پردازد.

آرین تست با طرح موضوع مراقبت از خودرو در مقاله آموزش کارشناسی تشخیص رنگ شدگی خودرو سعی

در ارائه مطالبی دارد

که به شما کمک میکند بتوانید از خودروی خود چندین سال استفاده کرده و از لحاظ هزینه ای

هم خیلی درگیر هزینه های بالا نشوید.

با ما همراه باشید با مطلب آموزش کارشناسی تشخیص رنگ شدگی خودرو

♦ زنجیر سفت کن
زنجیر سفت کن همانطور که از اسم آن پیداست برای گرفتن شلی زنجیر و کم کردن صدای چرخ زنجیرها بوده و همچنین از سائیدگی زنجیر و چرخ زنجیر جلوگیری می کند. در نتیجه تایمینگ سوپاپ ها بهم نخورده و سوپاپ ها بموقع باز و بسته شوند. امروزه در اغلب موتورها زنجیر سفت کن اتوماتیک نصب شده است این نوع زنجیر سفت کن ها با فشار روغن موتور و فنرکار

می کنند.

روغن موتور با فشار وارد سیلندر زنجیر سفت کن شده و پیستون مربوطه را روی قسمت لاستیکی فشار داده و از شل شدن زنجیر جلوگیری میکند. هر چند زنجیرهای کوتاه نیاز به زنجیر سفت کن ندارند ولی اغلب از آن استفاده

می شود.
اغلب زنجیر سفت کن ها مجهز به قطعه های جغجغه ای مانندی هستند که از برگشت قطعه لغزنده جلوگیری می کند. در موتورهایی که میل بادامک آن در سر سیلندر واقع شده از زنجیر سفت کن که شامل یک تیغه فنری با پوشش نئوپرین در طرف شل زنجیر و یک صفحه لاستیکی با پوشش نئوپرین در طرف دیگر آن استفاده می کنند و گاهی از چرخ زنجیر کمکی قابل تنظیم استفاده

میکند.

 

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

 

♦ تایم میل لنگ و میل سوپاپ :
یکی از نکات مهم در بستن موتور تایم گیری و دقیق درگیری نمودن میل لنگ و میل سوپاپ

می باشد.

در صورت غلط بودن این درگیر موتور روشن نشده در صورت روشن شدن بدکار

میکند .
♦ علت و دلیل تایم گیری:

در زمان تنفس و با توجه به دیاگرام سوپاپ ها توأم با پائین  آمدن پیستون سوپاپ می شود. همینطور در زمان تخلیه همراه با بالا آمدن با توجه به دیاگرام سوپاپ ها توام با پائین آمدن پیستون سوپاپ هوا باز شده و عمل تنفس انجام در زمان تخلیه همراه با بالا آمدن پیستون سوپاپ دود باز شده و عمل تخلیه انجام

می شود.

بدیهی است در زمانیکه پیستون پائین می آید اگر باز شدن سوپاپ هوا و بسته شدن سوپاپ دود در زمان معین انجام نشود باعث عدم کارکرد صحیح موتور خواهد شد. پس جهت میزان کردن و تطبیق اعمال میل سوپاپ و میل لنگ در زمان جمع کردن موتور در یکی از چهار مراحل که بهترین مرحله مرحله مکش می باشد زمان باری سوپاپ و حرکت پیستون را یکنواخت و هم زمان

می کنیم .

♦ تایم دلکو:

همانطوریکه در تایم میل لنگ و میل سوپاپ گفته شد،زمانی ما می توانیم حداکثر قدرت را از موتور کسب کنیم که زمان بالا و پایین رفتن پیستون و بازی سوپاپ ها برای یک عمل تنظیم باشند. تا احتراق کامل در یک سیلندر صورت بگیرد زمان جرقه نیز با بازی پیستون و سوپاپ ها در یک زمان معینی انجام

می گیرد .

پس بطور کلی تایم دلکو را برای همزمان کردن جرقه در سیلندری که در خانه می کنند و برای تایم گیری لازم است به نکات زیر کاملا دقت شود.

• پیستون یک را در حالت احتراق قرار می دهیم با قیچی کردن سوپاپ های سیلندر قرینه ی یک

• جهت گردش چکش برق را می توان با چرخاندن موتور (بسمت گردش) پیدا کرد بادامک دلکوبه سمت گردش خود دارای یک خلاصی می باشد با پیدا کردن وتشخیص جهت این خلاصی  جهت گردش چکش برق را می توان بدست

آورد.
‎• در هر موتور گردشته پوسته ی دلکو نسبت به بدنه موتور دارای حالت گردش به چپ و راست است که در زمان تنظیم دلکو اجازه گردش دلکو را برای تنظیم

می دهد .

• میدانیم میل سوپاپ عامل بکار اندازی دلکو و اویل پمپ

است.

 

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

 

♦ این درگیری به چهار صورت انجام می شود.
‎• اویل پمپ میل دلکو را می چرخاند در این حالت اول اويل پمپ را بسته با توجه به اینکه اويل پمپ دلکو را می گرداند، باید برای جا زدن اويل پمپ آنرا با دلكو میزان کنیم برای این کار ابتدا سیلندر یک را در حالت احتراق گذاشته سپس چکش برق را بسمت شمع یک (اول باز شدن دهانه پلاتین) قرار می دهیم سپس با نگاه کردن زیر شفت دلکو که نیم دایره ها به چه صورت قرار گرفته اند (چه زاویه ای دارند) عین آن را در شفت اویل پمپ پیاده می کنیم و اویل پمپ را جا می زنیم چون نباید کوچکترین اختلافی در زاویه اویل پمپ که همان جهت و زاویه دلکو می باشد وجود داشته باشد. چند بار اویل پمپ را درگیر نموده و خارج می کنیم تا مثل همان زاویه دلكو

قرار گیرد.

• اويل پمپ و دلكو توسط دنده رابط می چرخند در این حالت ابتدا اویل پمپ را بدون تنظیم در محل خود می بندیم سپس تایم دلکو را گرفته و سمت زوایای میل دلکو را روی دنده رابطه پیاده

می کنیم .
• اویل پمپ توسط دلكو می چرخد ابتدا اویل پمپ را بدون تنظیم جا می زنیم سپس تایم دلکو را گرفته و دلکو را جا

می زنیم .

• در بعضی از اتومبیل ها دلكو و اویل پمپ با هم درگیری نداشته و هر کدام را جداگانه جا

می زنیم.

 

♦ تنظیم دلكو:
برای تنظیم دلكو لازم است آن را در حالت استاتیک تنظیم کرد. دلكو بر حسب شرایط کار و سرعت گردش موتور عملکرد خود را برای تغییر زمان جرقه انجام می دهد. لذا برای تنظیم آوانس استاتیکی باید به نکات زیر

دقت نمود.
• باید از صحت جازدن (درست جازدن) دلکو اطمینان

پیدا کرد.

• این اطمینان را می توان با حالت انتهای تراکم سیلندر یک و جهت چکش برق تشخیص داده و

حاصل نمود.

• اندازه دهانه پلاتین باید تنظیم

باشد.
• پیستون یک را باید در انتهای مرحله تراکم و موقعیت صحیح تنظیم آوانس استاتیکی که بوسیله کارخانه سازنده موتور تعیین شده در آورد این علامت روی پولی یا فلایویل قرار دارد. لذا باید با آزمایش تراکم توسط انگشت یا چوب پنبه سیلندر یک را در انتهای تراکم

قرار دارد.

♦ روش های تنظیم دلکو:

• در حالت خاموش بودن موتور، برای این حالت باید اول نکات زیر را

انجام داد .

• تنظیم علامت پولی یا فلایویل.

• قرار دادن چکش برق روبروی شمع یک
• سوئیچ را باز کرده تا چراغ دینام روشن شود.
• جهت گردش چکش برق مشخص باشد.

♦ تنظیم بوسيله دهانه پلاتین:
پس از انجام اعمال فوق درب دلکو را برداشته چکش برق را بر می داریم. ابتدا پوسته دلکو را بسمت گردش می گردانیم

تا کاملا دهانه پلاتین بسته شود، سپس پوسته دلکو را بسمت مخالف گردش چکش برق حرکت داده تا فیبری پلاتین

در اول بادامک یعنی اول باز شدن دهانه پلاتین قرار گیرد در این لحظه دلكو میزان است و پیچ پایه دلکو را سفت

می کنیم .

 

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

 

♦ تنظیم بوسیله وایر شمع یک:

با انجام اعمال اولیه بدون برداشتن درب دلكو وایر شمع را از روی شمع برمیداریم نوک فلزی وایر را در فاصله زمانی نیم

سانتی متری بدنه قرار داده ابتدا پوسته دلکو را سمت گردش چکش برق حرکت داده سپس پوسته دلکو را به سمت مخالف

گردش چکش برق می گردانیم تا زمانی که بین وایر و بدنه جرقه زده شود،پایه دلکو را سفت

می کنیم .

♦ تنظیم بوسیله وایر درب دنتو

این عمل در حالتی است که از قرار گرفتن چکش برق زیر ترمینال وایر شمع یک اطمینان داشته باشیم این تنظيم مانند وایر

شمع یک انجام می شود وایر برج دلکو را بر می داریم و نزدیک بدنه

می گیریم.

 

در این حالت موتور را روشن کرده تا حرارت آب موتور، به ترمال برسد سپس پیچ پایه دلکو را شل کرده و پوسته دلكو را خیلی

آهسته به چپ و راست حرکت می دهیم تا :

• دور موتور میزان شود.

• موتور سرگاز داشته باشد.

• هوای خروجی اگزوز یکنواخت و بدون ریپ زدن باشد.

• در صورت خاموش کردن موتور، موتور پس نزند.

• با یک استارت موتور به راحتی روشن شود. اگر باین صورت شد دلكو میزان شده است پیچ پایه دلکو را سفت

می کنیم.

♦ کلیات مربوط به آزمایش های لازم قبل از تعمیر موتور

قطعات داخلی موتور و متعلقات آن به مرور در اثر کار فرسوده شده و در انجام وظایف خود دچار اختلالاتی می شوند که

قدرت و کارآیی موتور را کم می کند. گرچه عمر موتور تا حد زیادی بستگی به نحوه استفاده و سرویس و مراقبت از آن دارد،

مع الوصف ضروری است در فواصل زمانی که کارخانجات سازنده توصیه می نماید آزمایشات و تنظیمات لازم انجام گیرد، تا از

این طریق برخی از عیوب کوچک که به مرور لطمات شدیدی به قسمتهای مختلف موتور وارد می سازد جلوگیری و اطمینان

بیشتری در استفاده از خودرو حاصل گردد. لازم به ذکر است قبل از انجام هر تعمیری یا باز کردن قسمتی از موتور از معیوب بودن

آن قسمت کاملا مطمئن شویم زیرا باز کردن هر قطعه ای سبب هزینه و صرف وقت زیادی است چه بسا اصلا احتیاجی به تعمیر

آن نباشد و یا در صورت لزوم با اندک کاری عیب را برطرف

نمود.

 

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

 

نحوه برگزاری جلسات آموزشی و مزایای آموزشگاه

آموزش ها به دو صورت کارگاهی تئوری و عملی فوق العاده حرفه ای تحت نظر

اساتید مجرب دانشگاهی انجام می شود.

اسکان                        رایگان             و                اعطاء            مدارک          داخلی           بین      المللی     و

پذیرش دانشجو و همچنین اعطاء نمایندگی به دانشپذیران محترم از جمله مزایای آموزشگاه

فنی نخبگان می باشد.

پل های ارتباطی

جهت کسب اطلاعات بیشتر,انجام هماهنگی,ثبت نام,نحوه برگزاری و آگاهی از

سر فصل های آموزش کارشناسی و تشخیص رنگ شدگی خودرو و آموزش ریکاوری

رنگ خودرو با کارشناسان مجرب آموزشگاه در تماس باشید .

• پل های ارتباطی ما:

۰۹۱۳۶۷۷۶۰۰۷ – ۰۹۳۵۹۱۳۰۴۹۹ – ۰۹۱۴۰۲۵۷۰۰۱ – ۰۳۱۳۳۲۴۸۳۲۷-03133332718

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *