• آشنایی با اتاق رنگ خودرو

    اتاق رنگ خودرو چیست؟ اتاق رنگ محیطی کاملا ایزوله شده فاقد هیچ‌گونه آلودگی می باشد. این گونه موجب دور شدن ذرات ناشی از رنگ پاشیدگی و معلق در هوا خواهد شد. دور شدن ذرات ناشی از رنگ پاشیدگی و معلق در هوا موجب شده که پارامترهای خارجی و جانبی حتی محیطی در هنگام استفاده از […]
ارتباط با متخصصان