• آشنایی با ساسات خودرو

    ساسات خودرو چیست ؟ ساسات را می‌توان در یک جمله به عنوان ضامن دریچه هوای کاربراتور تعریف کرد. این قطعه در درجه اول به راحت ‌تر روشن شدن خودرو در هوای سرد و روزهای زمستانی کمک می‌کند . برای دست یافتن به یک احتراق خوب و کامل در سیلندرها، باید مخلوط سوخت و هوا، با […]
ارتباط با متخصصان