آموزشگاه فنی نخبگان دارای چندین سال سابقه درخشان در زمینه آموزش کارشناسی رمگ خودرو دارای بیش از ۲۰۰ مرکز فعال در سطح کشور افتخار آموزش به علاقه مندان در زمینه کارشناسی رنگ خودرو را دارد